27 / Вересень, 2017
З відповідним зверненням щодо необхідності доопрацювання та надання детальних роз’яснень щодо застосування Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Асоціація міст України звернулась до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України (додаються).
Нагадаємо, що Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» набрав чинності 2 серпня 2017 року. Цей акт містить низку детально не визначених та суперечливих норм, через які фактично можливе блокування надання будь-якої фінансової допомоги суб’єктам господарювання, в тому числі, комунальним підприємствам на виконання статутних завдань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності громад.
Положення Закону розповсюджується як на державні органи виконавчої влади, так і на органи місцевого самоврядування всіх рівнів та порушують права територіальних громад в частині свободи прийняття рішень з питань соціально-економічного розвитку територій.
Так, починаючи з вересня 2017 року органи місцевого самоврядування зобов’язані повідомляти Антимонопольний комітет України про всю існуючу станом на 2 вересня 2017 року допомогу суб’єктам господарювання.
Положення Закону зобов’язують органи місцевого самоврядування, у випадку подальшого планування надання допомоги суб’єктам господарювання за рахунок місцевих ресурсів, повідомляти Антимонопольний комітет України про наміри надати таку допомогу із наданням низки документів.
Асоціація міст України вважає, що норми визначені в Законі не узгоджуються із державною політикою, направленою на процес децентралізації, яка закріплена в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Крім того, реалізація Закону стримується через відсутність відповідних нормативно-правових актів щодо механізму виконання його норм та вимог, зокрема, до цього часу Кабінетом Міністрів України не затверджений Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес. Не визначено чітких критеріїв, за якими ресурси держави чи місцевого самоврядування мають бути віднесені відповідно до Закону до державної допомоги. Тобто, для кожної категорії державної допомоги Уряд повинен визначити чіткі умови її функціонування. 
При цьому, Законом передбачений 2-х місячний термін розгляду Комітетом повідомлень та заяв від надавачів державної допомоги та 6-ти місячний термін прийняття рішення у разі ухвалення рішення щодо розгляду справи про державну допомогу для проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги, що суперечить положенням Конституції України, Бюджетному кодексу України, законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічну інформацію».
Водночас, Порядком подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної  допомоги, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 04.03.2016р. № 2-пр, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.04.2016р. за № 501/28631, визначено, що повідомлення про нову державну допомогу подається Комітету не менше ніж за 105 календарних днів до запланованої дати набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом або рішенням надавача, що дозволяє суб’єктам господарювання отримувати нову державну допомогу (Довідка про терміни додається).
Крім того, Антимонопольний комітет уповноважений вимагати від органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб інформацію, у тому числі, з обмеженим доступом.
Сама форма повідомлення містить 42 пункти інформації, яку необхідно надати у встановлені терміни.
На думку Асоціації міст застосування норм Закону в практичній діяльності та дотримання всіх його вимог потягне за собою:
-  затримку реалізації майже всіх місцевих програм; 
- неможливість оперативного надання фінансової підтримки або поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам на виконання статутних завдань спрямованих на забезпечення життєдіяльності громад;
- неможливість дієвого оперативного прийняття рішень щодо надання субсидій та грантів, дотацій, встановлення податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів,  списання боргів, включно із заборгованістю за надані послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам господарювання, надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами тощо.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)