14 / Лютий, 2024

Асоціація міст України, відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та Бюджетного кодексу України, надала Міністерству фінансів України пропозиції до Бюджетної декларації на 2025–2027 роки – основного документу середньострокового бюджетного планування. 

В частині місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів АМУ запропонувала передбачити у Бюджетній декларації досягнення та реалізацію наступних цілей та завдань:

Ціль 1. Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, зокрема, шляхом реалізації:

збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, з яких територіальні громади зможуть спрямовувати на капітальні видатки не менше 30% від загального обсягу видатків бюджету територіальної громади;

досягнення показника частки надходжень до місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у надходженнях зведеного бюджету України до рівня не нижче 25%;

закріплення зарахування ПДФО до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням (розташування) виробничих потужностей юридичної особи-податкового агента.

Ціль 2. Збалансування доходів та повноважень органів місцевого самоврядування, недопущення звуження свободи дій органів місцевого самоврядування самостійно розпоряджатися фінансовими ресурсами в межах власної відповідальності, зокрема, шляхом реалізації:

продовження упорядкування сфер відповідальності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – чітке розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

удосконалення порядку фінансового забезпечення видаткових повноважень, які передаються державою на виконання органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади;

перегляд та затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень.

Ціль 3. Інституційне, організаційне та правове посилення бюджетного планування на місцевому рівні та адміністрування податків і зборів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, зокрема, шляхом реалізації:

подальшого розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування/планування. Передбачення особливого порядку середньострокового бюджетного планування для територіальних громад, де ведуться (велися) бойові дії або окупованих рф; 

закріплення виключно за органами місцевого самоврядування право встановлення пільг з місцевих податків і зборів;

посилення контролю податковими органами щодо правильності нарахування, повноти, своєчасності та сплати податків і зборів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування.

Асоціація міст України наполягає на врахуванні зазначених пропозицій при підготовці Бюджетної декларації на 2025–2027 роки. Також такі пропозиції доцільно взяти до уваги і при підготовці Державного бюджету України на 2025 рік, відповідних змін до бюджетного та податкового законодавства в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)