04 / Березень, 2019

Аналітик Асоціації міст України взяла участь у засіданні круглого столу «Гармонізація законодавства ЄС: захист від радону», організованого Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» за підтримки Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.
У засіданні круглого столу взяли участь представники міністерств, наукових установ Національної академії медичних наук України, громадських організацій тощо. Учасники обговорили питання стану радонового навантаження в Україні, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо протидії радоновому опроміненню, Національний план заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізацію довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях тощо. Представник Інституту громадського здоров’я Національної академії медичних наук України поінформувала присутніх про наявні дослідження у цій сфері, імплементовані проекти та необхідні дії для проведення у подальшому.
Присутні обговорили діюче законодавство щодо радону, імплементацію вимог Директиви Ради 2013/59/Євратом до рівнів радону у житлових та громадських будинках та на робочих місцях та зупинилися на окремих заходах Національно плану заходів. За результатами доопрацювання заплановано зустрітися для обговорення варіанту заходів, що будуть погоджуватися з зацікавленими сторонами.
 
Довідково.
Радон входить до числа канцерогенних факторів небезпечних для людини. Епідеміологічні дослідження підтверджують наявність ризику раку легень від впливу радону.
Керівництво ВООЗ стосовно якості повітря в приміщеннях: обрані забруднюючі речовини надає інформацію щодо – бензолу, окису вуглецю, формальдегіду, двоокису азоту, нафталіну, окису азоту, та особливо радону, трихлоретилену и тетрахлоретилену, які особливо небезпечні для здоров’я людини  та часто знаходяться в повітрі всередині приміщень в концентраціях, що представляють ризик для здоров’я.  По кожній речовині надано інформацію про джерела, шляхи впливу, взаємодію між якістю повітря всередині та зовні приміщень, вплив на здоров’я та рекомендації. З резюме Керівництва можна ознайомитися за посиланням.
З урахуванням новітніх наукових даних для мінімізації загрози здоров’ю ВООЗ пропонує використовувати в якості референтного рівня концентрації рівня в повітрі значення 100 Бк/м3. Рекомендації щодо контролю за наявністю радону повинні включати додатково до встановлення референтного рівня також будівельні норми та правила, інструкції з процедури вимірювання та інші відповідні компоненти національної програми контролю радону.
Аналітичний центр АМУ
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)