09 / Квітень, 2021
У Верховній Раді України зареєстровані законодавчі ініціативи, які в той чи інший спосіб пропонують вирішити питання удосконалення механізму перерахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів місцевого самоврядування:
№5244 від 15.03.2021,
► №5244-1 від 30.03.2021,
► №5244-2 від 30.03.2021,
► №5244-3 від 30.03.2021,
► №5245 від 15.03.2021 (системно пов'язаний із законопроектом 5244).
АМУ концептуально не підтримує законопроєкти 5244, 5244-1, 5244-2, якими пропонується змінити порядок зарахування ПДФО, а саме запровадити зарахування ПДФО або за місцем податкової адреси, або розташуванням юридичної особи та її підрозділів в різних пропорціях; здійснювати таке перерахування за вибором або податкового агенту, або фізичної особи. Такі пропозиції призведуть до суттєвого розбалансування бюджетів місцевого самоврядування.
Це ускладнить адміністрування податку як для податкових агентів, так і територіальних органів Державної податкової служби України, потребуватиме додаткових фінансових витрат з боку податкових агентів для належного адміністрування ними податку.
Реалізація запропонованих змін також ускладнить і роботу органів місцевого самоврядування з прогнозування надходжень ПДФО до своїх бюджетів, зменшить достовірність цих показників, негативно вплине на планування та виконання видатків бюджету. Фінансування соціально важливих сфер, таких як дошкільна та загальна освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення та інших не менш важливих напрямів, не повинно залежати від вибору платників податків в яких пропорціях сплачувати ПДФО до того чи іншого бюджету: за податковою адресою або фізичної особи або юридичної особи – податкового агенту.
Запропоновані законопроектами №№5244, 5244-1, 5244-2 зміни порядку сплати ПДФО не збільшать доходи бюджетів, а призведуть до перерозподілу ПДФО між територіями, негативно вплинуть на фінансову спроможність бюджетів місцевого самоврядування та спричинять появу інших проблемних питань та призведуть до правової колізії в законодавстві.
 
АМУ підтримує законопроєкт 5244-3, яким пропонується унормувати поняття «відокремлений підрозділ» задля забезпечення сплати ПДФО за фактичним місцезнаходженням підрозділів.
АМУ вважає, що з усіх зазначених вище законопроектів потребам місцевого самоврядування відповідає саме законопроект 5244-3.
Водночас  АМУ пропонує доповнити законопроект 5244-3 в частині:
відновлення контролю за правильністю сплати платниками ПДФО (податковими агентами) з боку територіальних підрозділів ДПС, в тому числі за дотримання ними порядку сплати (перерахування) ПДФО до бюджету,
встановлення відповідальності для платників ПДФО (податкових агентів) за перерахування податку до бюджету не за належністю з порушенням вимог податкового законодавства.
Який би порядок перерахування до бюджету ПДФО не запропонувати, працювати він не буде без дієвого механізму контролю.
 
Асоціація міст України пропонує парламенту прийняти за основу законопроект №5244-3 з пропозиціями АМУ.
 
 

Нагадаємо, АМУ направила до парламентських Комітетів висновки до законопроєктів №№4238, 4239, 4062, 4369 ,4370, 4115 та запропонувала Комітетам розглянути питання порушення платниками порядку сплати ПДФО до бюджетів відповідних місцевих рад та надала перелік державних підприємств, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, якими за даними органів місцевого самоврядування порушується встановлений законодавством порядок перерахування ПДФО до відповідних бюджетів за місцем здійснення діяльності.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)