02 / Червень, 2021
Асоціація міст України проаналізувала проєкт розпорядження Уряду «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки» та надала Міністерству освіти і науки України пропозиції до неї.
Мета прийняття Програми - модернізація системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до сучасних та перспективних потреб ринку праці, забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, а також розвиток людського капіталу як фактора економічного зростання держави.
В цілому підтримуючи проєкт такої Програми, АМУ вважає необхідним передбачити можливість передачі цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної до комунальної власності міст-обласних центрів за їхньої ініціативи.
Адже відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з 2016 року видатки на професійну (професійно-технічну) освіту в містах-обласних центрах здійснюються з відповідних бюджетів міст. Проте відсутність повноважень щодо загального управління цими закладами позбавляє органи місцевого самоврядування можливості створення гідних умов для забезпечення якісної освіти та безпечного освітнього середовища, узгодження робочих освітніх планів цих закладів згідно з потребами міста у робочих професіях. А це дозволило б забезпечити випускників робочими місцями, запобігти дефіциту кадрів та налагодити співпрацю з приватними підприємствами.
Тож АМУ запропонувала внести зміни до розділу Програми «Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності» та викласти третій абзац у такій редакції:
⇒ «завершити передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної до комунальної власності та повноважень з управління закладів професійної (професійно-технічної) освіти і їх фінансування на обласний рівень та/або містам-обласним центрам за їхньої ініціативи».
Асоціація міст України погодила із зауваженнями проєкт постанови Уряду «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки».
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)