01 / Червень, 2020
На розгляді у Комітеті з питань бюджету знаходиться проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"» №3446 від 07.05.2020. 
Законопроєктом №3446 передбачається внесення змін до статті 78 Бюджетного кодексу України, а саме доповнення новим абзацом такого змісту: «Перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру сплачених до місцевих бюджетів через єдиний рахунок, Казначейством України здійснюється за висновком центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або його територіального органу (без погодження відповідними місцевими фінансовими органами), поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України».
В пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що пропонується забезпечити для платника податків своєчасне перерахування Казначейством помилково та/або надміру сплачених коштів між видами доходів і бюджетів, за висновком контролюючого органу, поданим одночасно із реєстром платежів з єдиного рахунку згідно з Податковим кодексом України. 
Асоціація міст України категорично заперечує прийняття Законопроєкту №3446 в такій редакції як такого, що практично усуває органи місцевого самоврядування із процесу формування дохідної частини власного бюджету та руйнує налагоджену взаємодію між податковими органами та місцевими фінансовим органами.
На сьогодні повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені між видами доходів і бюджетів здійснюється на підставі електронних висновків та/або повідомлень. Порядок повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60. Таким Порядком чітко встановлено термін та механізм погодження електронних висновків та/або повідомлень місцевим фінансовим органом.
На сьогодні процес погодження електронних висновків та/або повідомлень є відпрацьованим та затримки у підписанні їх відсутні. При цьому під час погодження висновків фінансовим органом неодноразово виникали випадки, коли податковими органами були підготовлені висновки на підставі недостовірних даних платника, зокрема щодо плати за землю, коли декларації не подано або подані дані не в повному обсязі чи не враховані чинні рішення міської ради в частині земельних відносин.
Крім того, відповідно до частини 4 статті 78 Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
Погодження місцевим фінансовим органом висновків на повернення помилково та/або надміру сплачених коштів між видами доходів і бюджетів дає можливість здійснювати прогноз доходів відповідного бюджету та скоригувати очікувані надходження податків і зборів до бюджету.
Зважаючи на вищезазначене, просимо врахувати пропозиції та викласти абзац 3 пункту 2 частини третьої Законопроєкту №3446 у наступній редакції:
«Перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру сплачених до місцевих бюджетів через єдиний рахунок, Казначейством України здійснюється за висновком центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або його територіального органу, за погодженням з відповідними місцевими фінансовими органами, поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України».
Асоціація міст України не підтримує проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"» №3446 від 07.05.2020, оскільки проєкт потребує доопрацювання з врахуванням вищезазначених зауважень.
Асоціація міст України спрямувала експертний висновок щодо Законопроєкту №3446 до відповідного парламентського комітету.
Лист АМУ
Аналітичний центр АМУ 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)