09 / Липень, 2020
Асоціація міст України розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність положень податкового законодавства у зв’язку із реформуванням адміністративно-територіального устрою», розроблений Міністерством розвитку громад та територій України.
Законопроєктом пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України, які, зокрема, сприятимуть наповненню бюджетів місцевого самоврядування та посиленню їх фінансової спроможності. Асоціація міст України концептуально підтримує такі законодавчі ініціативи, разом з тим зауважуємо наступне.
Щодо назви законопроекту.
Назва законопроекту не відповідає змісту. Запропоновані зміни вирішують окремі проблеми органів місцевого самоврядування, але не пов’язані з реформуванням адміністративно-територіального устрою.
Щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів.
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 ПКУ до його сфери дії відносяться порядок адміністрування податків та зборів, що справляються в Україні, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів. Тому порядок адміністрування місцевих податків та зборів органами місцевого самоврядування не може бути визначено Кабінетом Міністрів України.
У Податковому Кодексі України органи місцевого самоврядування повинні бути визначені як контролюючі органи у статті 41, а у інших статях їх компетенція повинна бути розмежована із іншими контролюючими органами. Відповідні повноваження повинні бути закріплені і за посадовими особами місцевого самоврядування.
Визначення права за органами місцевого самоврядуванням на адміністрування місцевих податків та зборів лише пунктом 12.6. статті 12 ПКУ (в редакції законопроекту) є недостатнім для досягнення мети і не матиме практичної реалізації в частині розширення повноважень.
Вважаємо, що розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів потребує додаткових змін до Податкового кодексу та інших законів.
Щодо скасування регуляторної процедури при встановлені місцевих податків і зборів.
Пропонуємо для запобігання неоднозначного тлумачення пункту 12.7 статті 12 ПКУ (в редакції законопроекту) поширити дію запропонованих змін не тільки на рішення про встановлення місцевих податків і зборів та пільг з їх сплати, а також на рішення про внесення змін до таких рішень.
Щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб.
Останнім часом почастішали випадки неоднозначного тлумачення норм як Бюджетного, так і Податкового кодексів України в частині визначення територіальної належності бюджету, до якого повинні бути зараховані належні суми ПДФО. Юридичні особи як приватної, так і державної, і комунальної власності, в тому числі і великі державні монополії, часто сплачують ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування не за належністю (місцем розташування та здійснення діяльності будь-яких своїх підрозділів, що розташовані як у власних, так і орендованих приміщеннях), а за місцем реєстрації юридичної особи.
Ситуація погіршується через відсутність належного контролю за правильністю сплати платниками ПДФО з боку контролюючих органів.
Тому пропонуємо з метою посилення відповідальності усіх сторін встановити контроль за сплатою ПДФО з боку Державної податкової служби та доповнити:
- пункт 191.1 статті 191 підпунктом 191.1.55 наступного змісту:
«191.1.55. здійснюють контроль за порядком сплати (перерахування)  податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцем здійснення діяльності юридичних осіб та їх підрозділів незалежно від організації їх структури»;
- пункт 168.4 статті 168 підпунктом 168.4.10 наступного змісту:
«168.4.10. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю сплати податку та дотримання порядку його сплати (перерахування) до бюджету за належністю здійснює контролюючий орган за місцезнаходженням юридичної особи, її відокремленого підрозділу та інших відокремлених підрозділів незалежно від організації їх структури, а також за місцем здійснення діяльності такими підрозділами».
Щодо відновлення індексації нормативно-грошової оцінки землі.
Для забезпечення повноти оподаткування єдиним податком четвертої групи платників пропонуємо відновити індексацію нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), виключивши пункт 5 підрозділу 8 розділу XX ПКУ.
Асоціація міст України сподівається, що надані зауваження будуть враховані і очікує, що законопроєкт найближчим часом буде зареєстрований в парламенті.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)