23 / Квітень, 2020
До Асоціації міст України звернулося Міністерство освіти і науки України з проханням долучитися до розроблення державних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у галузі освіти. Асоціація міст України розглянула лист Міністерства освіти і науки України від 10.04.2020 року № 1/11-2760 щодо надання пропозицій та повідомляє.
Щодо формату залучення фахівців Асоціації міст України до їх розроблення
Асоціація міст України з 2012 року постійно активно долучалася до всіх зустрічей та нарад, пов’язаних із виконанням пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України. Відповідно до цього пункту Кабінет Міністрів України до 1 березня 2020 року мав забезпечити затвердження державних соціальних стандартів і нормативів відповідно до статті 94 цього Кодексу в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю. Також Уряд мав внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих стандартів надання соціальних послуг та нормативів при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі, штатних нормативів, робочого навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, передбачивши можливість щорічного коригування вартісної величини державних соціальних стандартів залежно від зміни цін та інших умов їх формування.
Зважаючи на вище зазначене та на актуальність для органів місцевого самоврядування цього питання, Асоціація міст України підтверджує свою готовність продовжити співпрацю з Міністерством освіти і науки України у частині розроблення державних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень.
Асоціація міст Укрїни запропонувала до складу робочої групи Міністерства освіти і науки України включити аналітика з питань освіти Аналітичного центру Асоціації міст України Людмилу Мозгову  та експерта з секторальної децентралізації Центрального офісу впровадження децентралізаційної реформи Асоціації міст України Олександра Пильтяя.
Щодо пропозицій з розроблення стандартів та нормативів
Асоціація міст України розроблення державних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді бачить, як механізм забезпечення ресурсами (фінансовими ресурсами) гарантованих державою освітніх послуг, що надаються органами місцевого самоврядування (громадами) у межах делегованих державою повноважень. Зокрема, базовими етапами вирішення даної проблеми має бути чітке законодавче розмежування повноважень між державою та органами місцевого самоврядування, а також обрахунок (у вигляді методики (формули) вартості (собівартості) таких послуг.
Асоціація міст України висловила також сподівання на конструктивну та результативну співпрацю з Міністерством освіти і науки України.
Відповідний лист АМУ від 21.04.2020 року № 5-328 надіслано до Міністерства освіти і науки України.
Нагадуємо, що Асоціація міст України ще в 2017 році зверталась до МОН щодо необхідності розробення таких стандартів та нормативів.
Аналітичний центр АМУ
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)