Консультації

Добрий вечір. Коли і в яких випадках працівників попереджають про зміну умов праці? Дякую

Питання зміни істотних умов праці врегульовано в статті 32 Кодексу законів про працю України. Так, відповідно до частини третьої цієї статті «у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці».

Аналітичний центр АМУ

До відділу соціального захисту ОТГ (об'єднаної територіальної громади) звернулася жінка з документами на отримання соціальної допомоги при народженні дитини (по законодавству вона втратила право на її отримання), чи зобов'язані спеціалісти прийняти пакет документів для розгляду та передачі до районного УСЗН чи достатньо усної відмови у прийнятті документів?

Відповідно до пункту 2 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми призначення і виплата державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських (маються на увазі міста обласного значення), районних у містах рад. Відповідні заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради ОТГ, та передаються органам соцзахисту. Тобто, повноваження виконавчих органів рад ОТГ зводяться виключно до прийому та передачі відповідних документів.

Чи може після 01.09.2020 року в складі Відділу освіти бути посада методиста?

Відповідно до абзацу другий частини третьої статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту» держава започатковує діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Пунктом 5 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено завдання органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям до 1 вересня 2020 року «забезпечити створення районних, міських (районних у містах) центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації науково-методичних (методичних) установ (центрів, кабінетів), крім закладів післядипломної освіти, та організувати і забезпечити відбір працівників до зазначених центрів на конкурсних засадах».

Звертаємо увагу на те, що засади формування та функціонування мережі центрів професійного розвитку педагогічних працівників, їх основні функції та завдання будуть визначені відповідним Положенням, що має затвердити Кабінет Міністрів України. 1 червня 2020 року проєкт такого Положення пройшов громадське обговорення і готується до затвердження на Уряді.

Оскільки змінами, що пропонуються внести проєктом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників», передбачено, зокрема, заміну назви посади «методиста районних і міських|навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів)» на посаду «консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників», імовірність існування посад методистів як таких, які працювали в методичних кабінетах органів місцевого самоврядування, незначна.

Для забезпечення виконання певних функцій на рівні органу управління освітою, що виконували методисти і що не будуть передані до компетенцій центрів професійного розвитку, орган місцевого самоврядування може скористатись нормами пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і ввести до штату свого виконавчого органу з питань освіти, у Вашому випадку Відділу освіти, потрібну штатну одиницю.

Аналітичний центр АМУ

Добрий день. При попередній тарифікації встановлено класне керівництво у заступників директорів, які працюють на 1 ставку та 0,5 ставки заступника директора. Чи правомірні ці дії?
Згідно з пунктом 2.1. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 року № 434, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який  має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки. Таким чином, керівні кадри можуть здійснювати педагогічну діяльність, тобто викладати навчальні предмети.
У той же час відповідно до пункту 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 року № 102, додаткова оплата за класне керівництво провадиться вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів. Тобто додаткова оплата за класне керівництво керівним кадрам не передбачена.
При цьому звертаємо увагу, що згідно з пунктом 6.3.5. Сторони Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 - 2020 роки рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов'язків з завідування відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.
Таким чином, як правило, керівні працівники закладів загальної середньої освіти не виконують обов’язки класних керівників. У той же час у випадку виробничої необхідності керівник закладу освіти може прийняти рішення про призначення своїх заступників класними керівниками. При цьому, вважаємо, що такому педагогу саме як учителю допустимо виплачувати доплату за класне керівництво (від ставки заробітної плати вчителя).
Аналітичний центр АМУ
 
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи буде виплачена одноразова допомога молодим учителям? Чи вона відтермінована, чи взагалі скасована? Дякую.

У зв’язку із необхідністю вивільнення фінансового ресурсу Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками Парламент прийняв підготовлений Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету разом із Міністерством фінансів України Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» № 553-ІХ від 13 квітня 2020 року. Йшлось про скорочення видатків Міністерства освіти і науки із 131,6 млрд грн до 126,6 млрд грн, у тому числі за рахунок скорочення бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» на 1,553 млрд гривень. Це були кошти на зазначену Вами виплату одноразової допомоги.

Отже, передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» кошти на виплати допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років, у Державному бюджеті України 2020 року наразі відсутні.

Аналітичний центр АМУ

Добрий день, надайте, будь ласка, роз'яснення з приводу переведення працівників із дистанційного режиму у звичний. Якою має бути форма наказу і чи потрібні заяви від працівників? Дякую

У наказі «Про переведення працівників на дистанційний режим» роботи мали бути чітко вказані терміни. У такому разі повернення до звичайного режиму роботи не потребує підготовки окремих наказів та збору заяв від працівників.

Аналітичний центр АМУ

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи маю я, як учитель-пенсіонер, (мені 55 років, пенсія призначена в 50 років, мамі, яка виховала дитину інваліда), укладати строковий договір у зв’язку з прийняттям нового Закону «Про освіту», де сказано, що всі вчителі пенсіонери, що отримують пенсію за віком, мають укласти строкові договори на 1 рік. Дякую
Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» «набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.
Таким чином, на строковий трудовий договір переводяться особи, які отримують пенсію за віком.
Відповідно до пункту «а» статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення» є такі види трудових пенсій: за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років. Згідно з статтею 12 цього Закону право на пенсію за віком мають: чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років. У той же час згідно зі статтею 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення» матері інвалідів з дитинства мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми.
Отже, Ви скористались своїм законним правом і отримуєте пенсію за віком. Зважаючи на це, норма підпункту 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» є такою, що застосовується до Вас.
Аналітичний центр АМУ
 
Керівник закладу загальної середньої освіти переводиться з безстрокового трудового договору на строковий договір(контракт) до 01.07 2020 року, пенсія за віком настає у вересні 2020 року договір має передбачати шестирічний термін чи 1 рік? Дякую.
Згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» «набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. До 1 липня 2020 року засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, – на один рік) без проведення конкурсу.
У разі їх незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору – звільнити їх згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
Після завершення строку трудового договору такі особи мають право обиратися на посаду керівника того самого закладу освіти на ще один строк відповідно до статті 39 цього Закону. З особою, яка отримує пенсію за віком, але стала переможцем конкурсу, контракт укладається строком на шість років (або на два роки, якщо ця особа обійматиме посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). Досягнення пенсійного віку керівником закладу освіти, з яким укладено контракт на визначений строк, не є підставою дострокового припинення строку дії контракту.
Отже, виконуючи підпункт 1 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» Ви до 1 липня 2020 року маєте припинити безстроковий трудовий договір із керівником закладу та одночасно укласти з ним (за його згодою) трудовий договір строком на шість років. У вересні 2020 року цей працівник почне отримувати пенсію за віком і вже на цей час працюватиме за строковим трудовим договором, тому вносити зміни у цей договір не потрібно. Після завершення шестирічного віку керівник має право брати участь у конкурсі на посаду керівника цього закладу й, у разі перемоги, бути призначеним на ще один строк.

Аналітичний центр АМУ

 

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, згідно з новим Законом «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 року. Чи переводити на строковий трудовий договір педагога соціального?
Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» «набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону».
Відповідно до абзацу третього Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, посада соціального педагога належить до посад педагогічних працівників.
Зважаючи на це, норма підпункту 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» стосується також і соціальних педагогів, які отримують пенсію за віком.

Аналітичний центр АМУ

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, маю педагогічну освіту, працюю в закладі загальної середньої освіти на 0,5 ставки секретаря і маю 6 годин інформатики. З 1 вересня 2020 р. мають збільшити навантаження секретаря до 1 ставки (40 год. на тиждень). За яких умов можна буде зберегти години викладання вчителем? Чи можна за сумісництвом працювати секретарем на повну ставку і скільки годин можливо мати навантаження вчителем?
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно. При цьому варто врахувати, що відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Переліком робіт, які не є сумісництвом (додається до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, що затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28.06.93 №43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій») передбачено, що всі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема, пунктом 3 вищезазначеного Переліку зазначена педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік. Останнім абзацом пункту 12 Переліку установлено, що виконання робіт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.
Таким чином, Ви можете з дозволу керівника закладу освіти здійснювати викладацьку діяльність в основний робочий час в обсязі не більше 240 годин на рік із погодинною оплатою праці, або ж не більше 6,8 годин на тиждень.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)