Консультації

Яськівська сільська рада, Біляєвський р-н, Одеська обл. просить надати роз'яснення щодо виконання нових норм Закону України "Про оренду державного та комунального майна" №157 від 03.10.2019 року на даний час з наступних питань: 1. Як здійснювати оприлюднення переліку об’єктів на сайті ОМС чи електронному майданчику? 2. Як правильно зареєструватись на ЕТС? 3. Який порядок передачі в суборенду? Як укласти додаткову угоду і відшкодувати витрати за використання комунальних послуг? 4. Порядок укладання договорів з меншим терміном ніж га п’ять років, їх продовження і порядок погодинної оренди? 5. Зарахування і повернення гарантійних та реєстраційних внесків?
1. Переліки першого та другого типу мають бути оприлюднені на сайті орендодавців (ОМС, органи уповноважені органами місцевого самоврядування, комунальні підприємтсва). З 01.10.2020 року ці переліки будуть перенесені в електронні торгові системи через електронні майданчики.
2. Необхідно обрати будь-який майданчик, який акридетований на сайті Державного підприємства "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" та укласти з ним договір співпраці (безкоштовний) та створити особистий кабінет завдяки функціоналу цього електронного майданчика. Через особистий кабінет орендодавець зможе розміщувати в ЕТС оголошення про проведення аукціону.
3. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно. Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду.
Додаткова угода щодо внесення змін до договору оренди укладається в такій формі, як був і укладений договір оренди. Обмеження щодо внесення змін до договору встановлені в Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, який на даний час перебуває на погодження у ЦОВВ (наразі ще не прийнято).
Додаткова угода щодо продовження договору оренди укладається після проведення аукціону на продовження договору за процедурою, встановленою Порядком передачі в оренду державного та комунального майна.
В п. 6.5. проекту Примірного договору оренди, опублікованого на сайті ФДМУ, визначений порядок відшкодування комунальних послуг.
4. Договори можуть бути укладені на строк, що менший ніж 5 років за пропозицією потенційного орендаря. Строк договору визначається орендодавцем під час визначення умов договору перед розміщенням оголошення про проведення аукціону на ЕТС. Порядок укладання таких договорів той самий як і договорів строком на 5 років і більше.
Продовження договорів оренди здійснюватиметься на аукціоні, крім випадків, встановлених ст. 18 Закону №157. При продовженні договору оренди через аукціон переважне право чинного орендаря буде захищатися.
Об’єкти будуть здаватися в оренду погодинно також через аукціони.
5. Всі реєстраційні внески перераховується майданчиком орендодавцю протягом 5-ти робочих днів з дати проведення аукціону.
Гарантійні внески, крім внесків переможця та учасника з другою пропозицією, повертаються майданчиком учасникам аукціону протягом 10-ти робочих днів з дати затвердження протоколу. Майданчик вираховує із гарантійного внеску переможця свою винагороду та повертає залишок гарантійного внеску переможця та внесок учаснику з другою пропозицією протягом 3-х робочих днів з моменту оприлюднення договору.
Добрий день! Дайте роз'яснення щодо оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти: 1. На початок року вчитель протарифікований на 1 ставку, а пізніше його навантаження збільшують (за його згодою) до 1,5 ставки у зв'язку з появою вакансії та відсутності вчителя. То як йому нараховувати заробітну плату, якщо вчитель веде онлайн уроки та дистанційно працює з дітьми, які входять до 0,5 ставки, які не протарифіковані. Адже заробітна плата на час карантину нараховується відповідно до п.77 інструкції № 102? 2. Аналогічна ситуація з музичним керівником закладу дошкільної освіти: протарифікований на 0,5 ставки, пізніше навантаження збільшено на 0,5 ставки. Дуже дякую.

Умови оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти регулюються Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (далі – Інструкції), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року № 102.

Відповідно до пункту 77 Інструкції, у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України. Згідно зі статтею 111 Кодексу законів про працю України «при невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу)».

Таким чином, оплата праці педагогічним працівникам за непротарифіковані години під час карантину не здійснюється.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Доброго вечора. Я працюю вихователем у закладі дошкільної освіти. Чи є правомірною заява на дистанційну роботу у якій вказано: «На час дії карантину у зв'язку з поширенням COVID - 19 чи із появою змін в оплаті праці, передбачених чинним законодавством». Чи може ця заява вплинути на заробітну плату та її розмір?

Карантин через пандемію коронавірусу відрізняється від типових сезонних карантинів тим, що він має загальнодержавний характер і стосується всіх шкіл України. Є наказ Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406, який говорить про гнучкий (дистанційний) режим роботи для всіх працівників.

Будь-які трудові стосунки регулюються Кодексом законів про працю України та іншими актами, що не можуть суперечити кодексу.

30 березня 2020 року Верховна Рада України ухвалила проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (реєстр. №3275 від 29.03.2020 року) (далі – Законопроєкт), яким, зокрема внесено зміни до Кодексу законів про працю України.

Так, змінами Законопроєкту до статті 60, зокрема, визначено, що «на час загрози поширенню епідемії, пандемії та (або) на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу». Звісно, для переведення працівника на дистанційну форму роботи необхідна його згода. З цією метою роботодавець і просить написати заяву.

Також відповідно до змін, затверджених Законопроєктом, «застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників».

Звертаємо увагу, що акт готується на підпис, тобто ще не набув чинності.

У той же час повідомляємо, що карантин не може стати причиною невиплат. Адже чинними є норми Кодексу законів про працю України у поточній редакції. Зокрема, стаття 113 кодексу звучить так: “Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)”.

Це означає, що навіть якщо ви не можете виконувати свою роботу під час карантину за рішенням директора, ви однаково отримаєте 2/3 своєї платні.

З витягу тексту, поданого Вами зі зразка заяви, ризиків порушень трудового законодавства та законодавства щодо оплати праці для Вас не вбачаємо.

Аналітичний центр АМУ

Чи може отримати допомогу 21000 грн педагог-організатор, який має навантаження 1 ставку та не має викладацьких годин?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ваша основна посада педагога-організатора, то Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

 

 

 

Я працівник відділу освіти і викладаю 6 годин фізики в школі. Чи оплачується моя робота під час карантину? (даю дітям дистанційно матеріал, завдання)

Аналогічно до педагогів, які мають повну ставку та працюють у школі за основним місцем роботи, сумісники так само отримують платню під час карантину. Згідно з тарифікацією та кількістю своїх годин. Про те, як нараховують зарплату таким учителям, ідеться в пункті 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року № 102: “Оплата праці вчителів та інших педагогічних працівників, які працюють у двох і більше загальноосвітніх чи інших навчальних закладах, здійснюється виключно за тарифікацією, що відбувається у кожному з них з затвердженням відповідному вчителеві обсягу тижневого навантаження та інших виконуваних ним видів педагогічної роботи”.

Аналітичний центр АМУ

Стосовно виплат, які отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем та мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження у 2020 році та продовжують обіймати посаду вчителя. Якщо станом на 1 січня 2020 Педагогічний стаж 10,6 і з них 6 років декретної відпустки. Чи маю я право розраховувати на дану виплату?

Відповідно до частини другої статті 181 Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Зважаючи на вище зазначене, кошти в Державному бюджеті України на виплату допомоги для Вас не передбачені.

Аналітичний центр АМУ

 

Лозівська міська рада Харківської області звертається з наступними питаннями щодо впровадження Закону України №157 від 03.10.2019 "Про оренду державного та комунального майна": 1. Які повноваження у балансоутримувача та у орендодавця? 2. Ким буде проводитись переоцінка, чи буде конкурсний відбір оцінювача? якщо так, тоді хто буде проводити відбір та оплачувати оцінку ? 3. Чи можливе продовження дії договорів оренди на той самий термін, на який вони були укладені, а не до 01.07.2020 року? 4. Питання щодо орендної плати бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного або міського бюджету (раніше орендна плата становила 1 грн на рік)? 5. Який порядок здійснення поліпшень та ремонту майна, переданого в оренду, відповідно ст. 21 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"?
1. Орендодавець:
- отримує заяви від потенційних орендарів;
- приймає рішення про включення майна в Перелік першого типу;
- реєструється через майданчик в ЕТС;
- включає об’єкт до Переліку в ЕТС (з 01.10.2020 р.);
- формує оголошення про проведення аукціону в ЕТС;
- підписує протокол аукціону та договір оренди майна.
Балансоутримувач:
- приймає рішення про намір передачі в оренду майна;
- вносить інформацію про об’єкт в ЕТС (з 01.10.2020 р.);
- підписує договір оренди (як третя сторона).
У разі, якщо балансоутримувач хоче здати до 400 кв.м. майна, то він може бути орендодавцем самостійно. В такому разі, він одночасно виконує функції орендодавця.
 
2. Переоцінка здійснюється балансоутримувачем. Відбір оцінювачів буде проводитись відповідно до чинного законодавства про закупівлі. Після проведення аукціону переможець аукціону буде відшкодовувати вартість здійсненої оцінки об’єкта оренди.
 
3. До набрання чинності рішенням КМУ про перелік підприємств, які надають соціально важливі послуги, договори продовжуватимуться на той самий строк, на який вони були укладені, за процедурою, яка діяла до 27.12.2019, тобто відповідно до ЗУ “Про оренду державного та комунального майна” 1992 року. 01.07.2020 – це крайня дата дії старих правил щодо продовження договорів у разі, якщо набрання чинності рішенням КМУ про перелік підприємств, які надають соціально важливі послуги, затягується.
 
4. На сайті ФДМУ оприлюднений проект Методики розрахунку орендної плати для державного майна, в якому встановлена 1 грн орендної плати для ряду організацій. На місцевому рівні ради можуть затвердити Методики розрахунку орендної плати для комунального майна, а до моменту такого затвердження користуватися Методикою для державного майна.
 
5. Стаття 21 Закону розділяє три види дозволів на проведення різних видів ремонтів:
  • поточний ремонт, без права компенсації його вартості або зарахування в рахунок орендної плати; на його здійснення потрібна згода балансоутримувача;
  • ремонтні роботи, вартість яких може бути зарахована в рахунок орендної плати за окремим рішенням орендодавця; розмір та порядок  таких зарахувань визначаються Порядком; таке зарахування здійснюється один раз протягом строку оренди та можливе лише за умови, що орендарем було належно отримано згоду на ремонт;
  • невід’ємні поліпшення, згода на проведення яких має бути отримана згідно з Законом та Порядку; невід’ємні поліпшення можуть бути компенсовані за умов та в порядку, визначених Порядком.
Чи отримає вчитель із предмету варіативної складової навчального плану допомогу відповідно до постанови КМУ № 179? А також чи стосується ця виплата вчителя, який ще вчиться у педучилище, а працює в школі за потребою?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Постанова не встановлює вимоги до рівня освіти педагогів, а також не класифікує вчителів за викладанням варіативної та інваріантної складових. У Вашому випадку якщо особа працює на посаді вчителя, то виплата у Державному бюджеті України їй передбачена.

Аналітичний центр АМУ

Працював тренером, а після закінчення інституту 6 років учителем. Чи передбачена мені одноразова виплата?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту.

Якщо Ви зараз працюєте на посаді вчителя, то Вам передбачені кошти в Державному бюджеті України.

Аналітичний центр АМУ

Працюю на посаді вчителя та соціального педагога до 10 років. Чи можлива виплата одноразова?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Якщо Ваша основна посада – соціальний педагог, то Вам виплата допомоги не передбачена. Якщо основна посада – вчитель, то допомога передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)