6 дописів / Нових: 0
Останнє повідомлення
parkhomenko
Новий Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування". Питання і відповіді

Пропонується задавати питання та обмінюватися думками щодо нового закону за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569.

Читати текст до другого читання з додатковими правками Комітету.

 

Варва
Підскажіть будь ласка як буде

Підскажіть будь ласка як буде проводитися оплати міського, селищного, сільського голови а також секретаря ради і заступників голови?

volodymyr
За новим Законом

За новим Законом

Стаття 45. Групи органів місцевого самоврядування за оплатою праці та схеми посадових окладів службовців місцевого самоврядування
1. З метою розмежування умов встановлення посадових окладів службовців місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування поділяються на такі групи за оплатою праці:
1) І група - Київська та Севастопольська міські, обласні ради;
2) ІІ група - міські (міст з чисельністю населення понад 200 тисяч осіб) ради та їх виконавчі органи;
3) ІІІ група - міські (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення з чисельністю населення до 200 тисяч осіб), районні у місті ради та їх виконавчі органи, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (крім міських рад та їх виконавчих органів, віднесених до ІІ групи), які представляють об’єднані територіальні громади;
4) ІV група - міські (міст районного значення), селищні (селищ-центрів районів) ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ групи), районні ради;
5) V група - сільські, селищні ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ і ІV груп).
...
Стаття 76. Умови оплати праці виборних посадових осіб місцевого самоврядування
1. Держава визначає загальні вимоги до визначення умов оплати праці виборних посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Заробітна плата виборної посадової особи місцевого самоврядування складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) місячної або квартальної премії (у разі встановлення).
3. Виборні посадові особи місцевого самоврядування одержують заробітну плату за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
4. Розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною, районною у місті, обласною радою з урахуванням місцевих умов та можливостей відповідних місцевих бюджетів, виходячи з того, що:
1) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 7 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
2) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 6 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
3) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 5,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
4) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 4 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
5) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 3 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
6) в усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці мінімальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може бути меншим за максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у відповідній групі, крім розміру посадового окладу старости;
7) в усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці мінімальний розмір посадового окладу старости не може бути меншим за максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі.
5. Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу виборної посадової особи місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
6. Премії виборним посадовим особам місцевого самоврядування встановлюються у порядку, визначеному сільською, селищною, міською, районною, районною у місті, обласною радою.
Розділ ІX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
6. До затвердження схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, визначення розмірів надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування та посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до цього Закону для зазначених працівників зберігаються умови оплати праці, що діяли до дня набрання чинності цим Законом.
Умови оплати праці працівників апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх виконавчого комітету, відділу, управління, іншого утвореного такою радою виконавчого органу, секретаріату Київської міської ради, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, які до набрання чинності цим Законом були посадовими особами місцевого самоврядування і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами служби в органах місцевого самоврядування, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть зменшувати розмір їхньої заробітної плати.

 

parkhomenko
Щодо схем посадових окладів,

Щодо схем посадових окладів, то, відповідно до частини третьої статті 45 Закону

"3. Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради".

Тобто не актом Кабінету Міністрів, а самою радою.

 

Наталі
Доопрацювання Закону

Доброго дня! Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" повернено на доопрацювання комітетом. Підкажіть, будь ласка, коли планується розгляд цього Закону комітетом та повторно Верховною радою?

Ірина Миколаївна
Розрахунок середньої заробітної плати у червні 2017 року

Постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353 викладено в новій редакції додатки 48–55 до постанови «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268. Чи потрібно застосовувати коефіцієнт коригування при розрахунку середньої заробітної плати для нарахування відпускних у червні?Чи потрібно застосовувати коефіцієнт коригування при розрахунку середньої заробітної плати для нарахування матеріальної допомоги у червні?

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)