Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу щодо запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування

07 / Грудень, 2018
6 грудня Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового бюджетного планування (законопроект №8044).
Законом визначено правові засади процесу складання та розгляду Бюджетної декларації як документу стратегічного планування, який визначає бюджетну політику на наступні три роки. Бюджетна декларація запроваджується замість Основних напрямів бюджетної політики на плановий рік та Прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, які скасовуються. До 15 травня кожного року Міністерство фінансів повинно подавати Кабінету Міністрів, а до 15 липня – Верховна Рада повинна ухвалювати Бюджетну декларацію.
Інструментом середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні стануть трирічні місцеві фінансові плани.
Законом :
  • уточнено стадії та процедуру бюджетного процесу;
  • визначено нові засади застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
  • запроваджено огляд видатків як новий інструмент підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів та підвищення ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності;
  • сформульовано правові засади управління фіскальними ризиками;
  • визначено структуру і склад місцевого фінансового плану;
  • оновлено зміст положень щодо доступності, публічного представлення та оприлюднення інформації про бюджет, виконання бюджетних програм, досягнення цілей та показників результату діяльності головних розпорядників бюджетних коштів;
  • визначено поняття спільного інвестиційного проекту, реалізація якого здійснюватиметься з використанням коштів кредитів позик, залучених державою або під державні гарантії від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови тощо.
 
Асоціація міст України підтримує прийняття законопроекту № 8044, зокрема, необхідність запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу.
 
У першому читанні відповідний проект закону був ухвалений 18 жовтня.
Нагадаємо, такі зміни до Бюджетного кодексу були розроблені на виконання «Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки». У  цю Стратегію повністю імплементовано положення підготовленої АМУ Стратегії галузі «Місцеві фінанси» (базовий програмний документ Асоціації міст України в галузі фінансів, розроблений в рамках діяльності проекту ПУЛЬС), зокрема і щодо середньострокового бюджетного планування на рівні громад.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)