Питання: 
Доброго дня! Наше питання стосується поставноки на квартирний облік, а саме хто входить до членів сімї особи, яка потребує поліпшення житлових умов. Відповідно до п.15 постанови № 470 на квартирний облік беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також мають реєстрацію місця проживання у даному населеному пункті . Відповідно до ч. 2 ст. 3 СК сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Дитина належить до сім’ї своїх батьків, і тоді, коли з ними не проживають.У цьому аспекті доцільно згадати рішення Конституційного суду України від 03.06.99 р. № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»), у якому зазначається, що під членом сім’ї треба розуміти особу, що перебуває із суб’єктом права у правовідносинах, природа яких визначається кровними (родинними) зв’язками або шлюбними відносинами, постійним проживанням, веденням спільного господарства. Питання: чи має право батько включити в довідку про склад сімї свого сина від першого шлюбу, який постійно проживає з матірю окремо від батька за іншою адресою?
Галузь: 
Ваш Email : 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)