3 квітня 2017 року Урядом схвалено середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік. Зокрема, до плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік вклювчено питання розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельниим ресурсами за межами населених пунктів (пп. 5 пункту 13 "Земельна реформа" розділу І "Економічне зростання").  

10 березня Уряд на своєму засіданні прийняв постанову «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту». Постанова передбачає визначення порядку створення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту для захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період, використання його для господарських, культурних та побутових потреб у мирний час,  ведення обліку захисних споруд цивільного захисту. Постанова враховує зауваження та пропозиції Асоціації, зокрема, щодо:

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)