Парламентський Комітет підтримав законопроект, який розширює містобудівні повноваження органів місцевого самоврядування

18 / Квітень, 2017
Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 12 квітня розглянув концепцію законопроекту щодо внесення змін до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».
Положення документу спрямовані на:
удосконалення структури документації з просторового планування (містобудівної документації), визначення складу та змісту усіх видів цієї документацій;
забезпечення проведення комплексної експертизи для всіх видів документації з просторового планування;
більш чітке визначення функцій державних органів влади та місцевого самоврядування при розробленні, затвердженні та реалізації Генеральної схеми планування території України та усіх інших видів документації з просторового планування на регіональному та місцевому рівнях;
введення нового виду документації з просторового планування на місцевому рівні  –  плану об’єднаної територіальної громади;
розширення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом введення місцевих правил регулювання забудови, які встановлюють порядок регулювання забудови та іншого використання територій і об’єктів у населених пунктах, на територіях об’єднаних територіальних громад;
забезпечення доступу інвесторів та громадськості до документації з просторового планування через Державний реєстр планувальної документації на регіональному та місцевому рівнях на офіційному веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури та містобудування;
визначення історико-архітектурного опорного плану вихідними даними для розроблення документації із просторового планування;
забезпечення розроблення плану червоних ліній, як технічної документація, яка розробляється або після затвердження генерального плану населеного пункту, або у його складі та дозволяє отримати червоні лінії для всієї території населеного пункту;
забезпечення належної забудови земельних ділянок відповідно до затверджених детальних планів території та проектів забудови територій;
усунення колізій містобудівного законодавства, які породжують спори та гальмують економічне зростання територій;
забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування;
створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських інтересів при розробленні документації з просторового планування.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)