Конкурс грантів для громад щодо підтримки малого і середнього підприємництва

16 / Грудень, 2020
Конкурс грантів щодо підтримки малого і середнього підприємництва під час пандемії COVID-19 є частиною проєкту, який націлений безпосередньо на стимулювання сталості й відновлення української системи підтримки малого і середнього підприємництва у містах та місцевих громадах під час пандемії COVID-19. 
Мета: підтримка органів місцевого самоврядування у вибраних громадах щодо реалізації програм/проєктів/заходів, спрямованих на пом'якшення негативних наслідків карантину для місцевих малих і середніх підприємництв, які мають потенціал до зростання, інновацій та експорту.
За дорученням ЄС та уряду Німеччини Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH реалізує проєкт „EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП”. Його мета - створити кращі умови для розвитку українських малих та середніх підприємств, підтримати інновації та стимулювати експорт, що є шляхом до сталого та рівномірного економічного зростання. Проєкт, як частина програми Team Europe, сприятиме також відновленню України від наслідків COVID-19.
Цільова аудиторія: органи місцевого самоврядування міст або громад з приблизним діапазоном населення 100 000- 270 000, з позитивною екогомічною динамікою, потенціалом розвитку малого й середнього бізнесу, значними здобутками в підтримці й розвитку малого і середнього підприємництва та зі сформованими або такими, що формуються, структурами, які опікуються вищезазначеними питаннями.
Місцеві громади з населенням менше 100 000 мешканців можуть створити неформальні "консорціуми" з сусідніми громадами для подання спільної заявки задля відповідності критерію щодо кількості населення. Застосування інструментів регіональної підтримки  малого і середнього підприємництва (наприклад, центрів інформаційної підтримки бізнесу, кластерів тощо) буде вважатися перевагою.
Основні тематичні напрямки проєктів: загалом потенційно актуальним є будь-який проєкт, спрямований на зміцнення місцевого сектору малого і середнього підприємництва шляхом пом'якшення економічних наслідків пандемії COVID-19.
Проєкти мають бути пов'язаними із загальною стратегією/політикою бенефіціара щодо підтримки малого і середнього підприємництва і, таким чином, мати сталий вплив, наприклад шляхом підтримки функціонування місцевих пріоритетних секторів протягом кризи.
Також метою ініціативи є сприяння поширенню інновацій серед малого і середнього підприємництва. Потенційні проєктні пропозиції можуть бути спрямовані, наприклад, на діджиталізацію послуг для малого і середнього підприємництва, консультації щодо ведення бізнесу в умовах карантинних обмежень, цільову (для конкретного сектору чи громади) інформаційну підтримку місцевих малих і середніх підприємництв щодо наявних механізмів допомоги, конкретних законів і положень, пов'язаних із COVID-19 тощо.
Орієнтовний графік:
 початок конкурсу: 16.12.2020;
 роз'яснення щодо процесу подання заявок: з 9:00 17.12 до 18:00 22.12.2020;
 кінцевий термін подання заявок: 12:00 30.12.2020;
 оцінювання пропозицій: січень 2021;
 орієнтовне оголошення результатів: 31.01.2021;
 вступний онлайн-семінар і підписання контрактів з успішними заявниками: січень - лютий 2021;
 початок реалізації грантових проєктів: з березня 2021
Максимальна тривалість проєктів: 6 місяців від початку впровадження.
Заявники, що мають право участі: лише органи місцевого самоврядування (одна пропозиція на місцеву громаду) мають право на участь у конкурсі як основний заявник. Вітається партнерство з громадськими організаціями, агенціями підтримки бізнесу, органами місцевого самоврядування інших громад, незалежно від їх розташуавння на ткриторії України.
Максимальний розмір гранту на одного успішного заявника: 1 000 000 грн.
Орієнтовна кількість грантів: 10 грантів із максимальним бюджетом в 1 000 000 гривень кожен.
Власний внесок: у розмірі не менше 10% від запитуваних коштів не є "обов'язковим", але буде розглядатися як перевага. Можливі також внески в негрошовій формі.
Партнерство: основному заявнику (органу територіального самоврядування) рекомендується подавати заявки в партнерстві з громадськими організаціями, агенціями підтримки бізнесу, іншими органами самоврядування. Зацікавленість співзаявника (-ків) має бути підтверджена коротким листом про наміри, який додається до заяви від основного заявника.
Роз'яснення щодо процесу подання заявок будуть надаватися в телефонному режимі у період з 9:00 17.12.2020 до 18:00 22.12.2020. Відповіді на запитання, що стосуються змісту проєктних заявок, пропонованих дій тощо, не надаватимуться.
Подання заявок і спілкування із заявниками:
 заявки слід подавати англійською мовою у форматі Word як додаток до короткого супровідного листа українською або англійською мовами Владиславу Кавеліну, vladyslav.kavelin@giz.de;
отримання заявки буде підтверджено електронним листом протягом 48 годин;
► кінцевий термін подання заявки: 12.00 30 грудня  2020 року
додаткові вказівки щодо процесу подання заявок можна отримати від Олександра Цепка за телефоном +38050 353 68 08 до 18:00, 22.12.2020;
► жодні питання не будуть прийматися після 18:00, 22.12.2020.
Детальніше за посиланням
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)