Інтерактивна карта якості питної води

M1MT: Інтерактивна карта якості питної води – це картографічна інформаційна система, яка відображає якість води джерел питного водопостачання на території села, міста або територіальної громади. Карта створена на основі результатів попередньо відібраних проб води, проаналізованих сертифікованою науково-дослідною лабораторією порівняльної біохімії та молекулярної біології. Веб-карта включає відомості про місце розташування джерела питного водопостачання та  відомості про показники якості води.

Можливості веб-карти:

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу. 

Інтерактивна карта якості питної води – інструмент управління для громади

 • отримуйте гнучку платформу для зберігання даних про місце розташування, умови залягання джерел питного водопостачання;
 • здійснюйте систематичний моніторинг, облік і контроль за якістю питної води;
 • забезпечуйте право громадян на вільний доступ до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання;
 • на основі результатів біохімічних аналізів проб води плануйте заходи організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;
 • здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;
 • здійснюйте контроль стану джерел водопостачання та режиму їх використання для раціонального використання та охорони вод. 

Детальніша інформація: http://magneticonemt.com/m1gis-interaktivna-karta-yakosti-pitnoyi-vodi/ 
 

Тематика: 
Екологія, поводження з ТПВ
Регіон: 
Тернопільська область
Місто: 
Тернопіль
MagneticOne Municipal Technologies
Телефон: +38-098-931-43-34 E-mail: contact@magneticonemt.com

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)