Питання: 
Доброго дня. Підскажіть будьласка на сессії міської ради було затверджено положення про старост села, селищ, де було прописано повноваження старости. Ось один із старост написав доповідну на імя голови про те, що він не погоджується з цим рішенням, а саме в підпунктах: 3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповід¬ної громади та здійснювати моніторинг їх виконання; 7) приймати від членів територіальної громади у межах старостинського округу заяви, адресовані органам місце¬вого самоврядування об'єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням; 8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його під¬тримання в належному стані; 18) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням відповідного ста¬ростинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку; 19) вести діловодство, облік і звітність із передачею документів до архіву; 20) надавати довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території відповідного старостинського округу; 21) здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності законами України та іншими нормативно-пра¬вовими актами; 22) забезпечувати своєчасність та у повному обсязі сплати місцевих податків членами громади населеного пункту/пунктів; 24) здійснює статистичний облік громади шляхом ведення погосподарських книг; 26) виконує обов’язки адміністратора; 29) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади та цим Положенням. Чи є правильною його позиція та чи треба вносити зміни до данного положення?Заздалегідь дякую за відповідь!!!
Ваш Email : 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)