23 / Березень, 2017

Сьогодні на своєму засіданні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому,Закон України "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо запровадження середньострокового бюджетного планування)". Даний законопроект був поданий Кабінетом Міністрів України. За проголосували 260 народних депутатів.

Даний Закон є одним з перших кроків для реалізації завдань і заходів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування, визначених у стратегічних і програмних документах країни.

Ухваленим документом доповнено розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України пунктом 44, відповідно до якого Міністерство фінансів разом з іншими центральними органами виконавчої влади з метою здійснення заходів із запровадження середньострокового бюджетного планування має розробити та до 1 червня 2017 року подати на розгляд уряду уточнений прогноз Державного бюджету України на 2018 і 2019 роки, а також проект основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки. 

У свою чергу Кабінет міністрів у двотижневий строк з дня подання має їх розглянути і схвалити і не пізніше 15 червня 2017 року подати проект основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки до Верховної Ради України, йдеться у законі.

Дані терміни встановлено, як вийняток з положень чинних норм бюджетного законодавства:

- відповідно до частини першої і третьої статті 33 Кодексу і частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради України Міністерство фінансів спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та до 20 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд Кабінету Міністрів України, який має не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, схвалити такий документ і у триденний строк подати його до Верховної Ради України. 

Довідково: з часу набрання чинності Кодексом (з 2011 р.) зазначений документ подавався Урядом до Парламенту у більшості випадків із незначним запізненням проти встановлених строків і лише у 2016 році відбулося значне порушення встановлених строків /проект Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік було подано Кабінетом Міністрів України 13 липня 2016 року до Верховної Ради України/.

- згідно з абзацом дев’ятим частини першої статті 21 Кодексу прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради України разом з проектом закону про Державний бюджет України, уточняється на підставі прийнятого закону про Державний бюджет України та схвалюється Кабінетом Міністрів України до 1 квітня планового року (до 2017 року діяла норма, відповідно до якої такий прогноз мав схвалюватися у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України). 

Довідково: з часу набрання чинності Кодексом (з 2011 р.) зазначений документ схвалювався Урядом лише один раз у 2012 році, при тому із недотриманням встановлених строків /постанова КМУ від 05.04.2012 р. № 318 «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки»/.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)