27 / Грудень, 2017
27 грудня під час засідання Уряду було ухвалено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку, ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №650»
Проект Постанови розроблено Мінекономрозвитку на виконання частини п'ятої статті 12-1 Закону «Про інвестиційну діяльність», відповідно до якої інформація про відібрані державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, яка надається органами, що проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів, вноситься до Державного реєстру інвестиційних проектів (далі – Реєстр) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ухвалення Постанови має на меті створення єдиної державної Інформаційної системи обліку інвестиційних проектів, яка базується на чітко визначених законодавством та зрозумілих для усіх зацікавлених сторін процедурах подання, внесення до Реєстру відомостей про інвестиційні проекти, змінення реєстраційних даних, а також  виключення відомостей з Реєстру.
Зокрема, затверджений Постановою порядок ведення Державного реєстру інвестиційних проектів передбачає:
  • визнання такою, що втратила чинність, постанови КМУ від 18.07.2012 р.  №650 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру Інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій»;
  • надання Мінекономрозвитку повноважень щодо створення та утримання Державного реєстру інвестиційних проектів (за рахунок коштів Державного бюджету);
  • створення Реєстру як єдиної державної інформаційної системи обліку інвестиційних проектів;
  • подання органами, які проводять конкурсний відбір інвестпроектів (крім проектів, що реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку) інформації у паперовому та електронному вигляді про відібрані інвестпроекти за визначеною формою до Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів.
  • ведення Реєстру шляхом унесення відомостей про інвестиційний проект у вигляді електронних записів;
  • оприлюднення відомостей про інвестиційні проекти шляхом розміщення витягів з Реєстру на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом одного місяця з моменту внесення до Реєстру відомостей про проект.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)