28 / Січень, 2019

Кабінет Міністрів України своїм рішенням 16 січня 2019 року №17-р затвердив перелік та склад госпітальних округів Сумської області. До складу шести госпітальних округів увійшли всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, розміщені на території наступних міст: Суми, Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка та районів. Асоціацією міст України було погоджено це рішення з урахуванням позицій міст Сумської області.
Цьому рішенню передувала тривала напружена робота узгодження складу та переліку госпітальних округів Сумської області за участю Асоціації міст України.
Під час опрацювання переліку та складу госпітальних округів Сумської області АМУ протягом року декілька разів повертала МОЗ України непогоджений проект розпорядження через те, що Міністерство не враховувало позицію міст. У результаті профільне Міністерство провело погоджувальну нараду, на якій були присутні представники міст та Асоціації. Під час погодження переліку та складу округів органи місцевого самоврядування представилии МОЗ України потребу територіальних громад створити саме таку кількість госпітальних округів. Це пов’язано з тим, що критерії визначення складу та меж госпітального округу не враховують усіх особливостей території Сумської області. Асоціація міст України протягом всього періоду погодження захищала позицію міст.
 
Довідково. В Україні створено 94 госпітальні округи в 24 областях. Госпітальні округи створюються відповідно до постанови Уряду від 30.11.2016 №932 та наказу МОЗ України від 20.02.2017 №165 (у редакції наказу від 18.12.2017 №1621).
Нагальність визначення подальшої ролі закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу в регіоні потребує створення Госпітальної ради, членами якої є представники міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад, делеговані для роботи у складі Госпітальної ради рішенням відповідних місцевих рад. Члени Госпітальної ради розробляють План розвитку госпітального округу на період від трьох до п’яти років за підтримки органів місцевої влади та місцевого самоврядування, що є учасниками госпітального округу, затвердженого рішенням місцевих рад. План розвитку госпітального округу є програмним документом для оптимізації мережі закладів охорони здоров’я в регіоні.
 
Структурні та функціональні перетворення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, відбуваються одночасно зі змінами фінансування. Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженою розпорядженням Уряду від 30.11.2016
№1013-р передбачено, що вторинна (спеціалізована) медична допомога на підготовчому етапі фінансується з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів ОТГ, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та з обласних бюджетів із підготовкою до запровадження оплати постачальникам на договірній основі за методом розподілу на діагностично-споріднені групи.
Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено, що протягом 2018-2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги крім первинної, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Для пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у 2019 році обрано Полтавську область. На впровадження програми з Державного бюджету виділено майже 967 мільйонів гривень, а для проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги - виділено 2 млрд гривень.
У 2019 році продовжуватимуться перетворення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, на комунальні неприбуткові підприємства.
Асоціація міст України і надалі захищатиме та відстоюватиме інтереси органів місцевого самоврядування.
Аналітичний центр АМУ
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)