05 / Квітень, 2018
4 квітня на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності було схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень».
Законопроект передбачає, зокрема, зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
У схваленій Урядовим комітетом редакції законопроекту частину дев’яту статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» викладено в редакції, яку сформувала Асоціація міст України.
Асоціація міст України попередньо надала свої зауваження та пропозиції Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, які були повністю враховано.
Зокрема, підпунктом 1 пункту 36 частини першої Законопроекту попередньо передбачалося внести зміни до абзацу третього частини дев’ятої статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме: рішення про внесення змін до генерального плану населеного пункту приймає не Уряд, а місцеві державні адміністрації.
Асоціація міст України у зверненні до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України зазначила, що Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не можуть виконувати повноваження щодо прийняття рішення про внесення змін до генерального плану населеного пункту оскільки відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону їм вже надано повноваження бути замовником, організовувати розроблення, внесення змін до відповідних генеральних планів.
Також абзацом другом частини дев’ятої статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» місцевим державним адміністраціям надавалися повноваження порушувати за результатами містобудівного моніторингу перед відповідною сільською, селищною, міською радою питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного пункту. Відповідно, запропоновані Законопроектом зміни надавали право місцевим державним адміністраціям безпідставно, зокрема, без містобудівного моніторингу приймати рішення про доцільність внесення змін до генерального плану населеного пункту.
Разом з тим, Законопроектом пропонувалася підміна необхідності врахування державних інтересів та розпливчате «у разі потреби». Це могло призвести до спотворення повноважень органів місцевого самоврядування  та до політично або корупційно вмотивованих ініціатив місцевих державних адміністрацій щодо внесення змін в генеральний план населеного пункту, особливу з огляду на обмеження права місцевих рад вносити такі зміни 1 раз на 5 років.
Також на думку Асоціації міст України єдиним належним суб'єктом ініціювання змін у генеральних планах населених пунктів для врахування державних інтересів повинен бути центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
Отже, позицію АМУ враховано.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)