08 / Листопад, 2018
Учора, 7 листопада 2018 року, відбулось чергове засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України.
Участь у засідання взяли народні депутати України - члени Комітету Олександр Співаковський, Олексій Скрипник, Тарас Кремінь, Іван Кириленко, Володимир Литвин, Ірина Констанкевич, народні депутати України Олександр Марченко, Сергій Лабазюк, Руслан Демчак, Ігор Бриченко, перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець та інші запрошені. Від Асоціації міст України участь у засіданні взяла аналітик з питань освіти Людмила Мозгова.
 
На порядок денний засідання було винесено 9 питань, з яких 4 стосуються діяльності органів місцевого самоврядування:
 
Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону «Про фахову передвищу освіту»)» (реєстр. № 8460 від 08.06.2018, н. д. О. Марченко, В. Литвин, Я. Безбах, Т. Кремінь, І. Бриченко та інші; всього 248 співавторів).
Змінами до статті 89 Бюджетного кодексу України пропонується оплату послуг з підготовки фахівців та педагогічних кадрів у закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів покласти на бюджети міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районні бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад. Асоціація міст України зауважила, що, варто звернути увагу на досвід 2016 року під час передачі закладів професійно-технічної освіти на утримання з бюджетів міст обласного значення. Тоді в окремих громадах видатки на ці заклади сягали до 65% видатків на освіту в цілому. Така ситуація не сприяла розвитку освіти на місцях, значно розбалансувала місцеві бюджети, а в окремих випадках спричинила закриття закладів освіти. АМУ прогнозує, що бюджети міст та обʼєднаних територіальних громад не зможуть профінансувати заклади фахової передвищої освіти. Це, в свою чергу, призведе до погіршення умов навчання студентів, зниження якості освіти, скорочення педагогічних працівників, відсутності ресурсів на оновлення матеріально-технічної бази закладів та закриття закладів.
Окрім того, АМУ зауважила, що відповідно до частини третьої статті 142 Конституції України витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. У той же час АМУ запропонувала передбачити механізм такої компенсації.
Незважаючи на це, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону «Про фахову передвищу освіту»)» (реєстр. № 8460 від 12.06.2018 року), прийняти за основу та доопрацювати до другого читання з урахуванням висловлених під час обговорення зауважень.
 
Щодо проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення передумов для застосування дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих кадрів Хмельницької області» (реєстр. № 9173 від 05.10.2018, н. д. С. Лабазюк, О. Співаковський, І. Констанкевич, Т. Кремінь, В. Литвин).
Метою прийняття постанови є створення передумов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіональних ринків праці, оновити зміст освіти шляхом упровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання у Хмельницькій області. Прийняття акта сприятиме всебічному аналізу проблем впровадження дуальної форми освіти та їх вирішення. Адже, за результатами проведення такої роботи у Хмельницькій області та відповідного управлінського і науково-методичного супроводу можуть бути відпрацьовані обґрунтовані рекомендації щодо змін законодавства для досягнення поставленого результату.
Зважаючи на вищезазначене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти прийняв одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Постанови Верховної Ради України «Про створення передумов для застосування дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих кадрів Хмельницької області» прийняти за основу.
 
Щодо проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції» (реєстр. № 8058 від 23.02.2018, н. д. Р.Демчак).
У законопроекті пропонується передбачити можливість забезпечення харчування «дітей учасників бойових дій антитерористичної операції» шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про охорону дитинства» з метою підвищення рівня соціального захисту дітей учасників антитерористичної операції, що має на меті підняти престиж держави в очах суспільства, показати, що держава цінує та турбується про військовослужбовців, які в повній мірі виконують свій громадський обов’язок, та їх дітей. Для реалізації таких цілей зазначеним проектом пропонується надавати соціальну допомогу у формі безкоштовного харчування «дітям учасників бойових дій антитерористичної операції» незалежно від рівня забезпеченості дитини.
Асоціація міст України зауважувала, що в цілому підтримує ідею підвищення соціальної захищеності зазначених категорій громадян. Водночас, виконання Законопроекту потребуватиме додаткових видатків з місцевих бюджетів. Згідно з частиною третьою статті 142 Конституції України витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Окрім того, експерти АМУ звернули увагу Комітету на відсутність фінансово-економічного обґрунтування, зокрема відповідних розрахунків, що суперечить частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України. Субʼєктом законодавчої ініціативи не запропоновано джерел покриття цих видатків. Аргументація, наведена у пояснювальній записці щодо збільшенню доходів місцевих бюджетів у 2017 році, неповна. У 2017 році обсяг перекладених видатків на місцеві бюджети досяг 67,9 млрд. гривень, зокрема він зріс більше ніж на 30 млрд. гривень.
Попри наведену АМУ аргументацію за результатами обговорення цього питання членами Комітету було висловлено низку пропозицій до цього законопроекту та одноголосно вирішено рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції» (реєстр. № 8058 від 23.02.2018) прийняти за основу та доручити головному Комітету доопрацювати його до другого читання.
 
Про затвердження складу робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»(реєстр. № 8584 від 10.07.2018) до другого читання.
Комітет прийняв рішення затвердили склад робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» (реєстр. № 8584 від 10.07.2018) до другого читання. До складу робочої групи увійшла аналітик Асоціації міст України Людмила Мозгова.

Аналітичний центр АМУ

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)