06 / Листопад, 2017

Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія із проханням сприяти розгляду і прийняттю у найкоротші терміни важливого для децентралізації та розвитку місцевого самоврядування законопроекту, що стане вагомим кроком у реформуванні місцевого самоврядування, удосконаленні роботи органів місцевого самоврядування, посиленні спроможності територіальних громад та добробуту громадян.

 Зокрема йдеться про Проект Закону України"Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (№ 6403)

 

Законопроектом передбачено врегулювання наступних питань:

планування та забудови територій,

пов’язаних з регулюванням відносин при розробленні та затвердженні документації з просторового планування,

забезпечення об’єднаних територіальних громад єдиною документацію із просторового планування,

розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо регулювання забудови шляхом затвердження правил регулювання забудови територій,

забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування,

створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських інтересів при розробленні та затвердженні документації з просторового планування.

Положення законопроекту спрямовані на:

 • удосконалення структури документації з просторового планування (містобудівної документації), визначення складу та змісту усіх видів цієї документацій;
 • забезпечення проведення комплексної експертизи для всіх видів документації з просторового планування;
 • більш чітке визначення функцій державних органів влади та місцевого самоврядування при розробленні, затвердженні та реалізації Генеральної схеми планування території України та усіх інших видів документації з просторового планування на регіональному та місцевому рівнях;
 • введення нового виду документації з просторового планування на місцевому рівні  –  плану об’єднаної територіальної громади;
 • розширення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом введення місцевих правил регулювання забудови, які встановлюють порядок регулювання забудови та іншого використання територій і об’єктів у населених пунктах, на територіях об’єднаних територіальних громад;
 • забезпечення доступу інвесторів та громадськості до документації з просторового планування через Державний реєстр документації з просторового планування на регіональному та місцевому рівнях на офіційному веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури та містобудування;
 • визначення історико-архітектурного опорного плану вихідними даними для розроблення документації із просторового планування;
 • забезпечення розроблення плану червоних ліній, як технічної документація, яка розробляється або після затвердження генерального плану населеного пункту, або у його складі та дозволяє отримати червоні лінії для всієї території населеного пункту;
 • забезпечення належної забудови земельних ділянок відповідно до затверджених детальних планів території та проектів забудови територій;
 • усунення колізій містобудівного законодавства, які породжують спори та гальмують економічне зростання територій
 • забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування;
 • створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських інтересів при розробленні документації з просторового планування.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)