31 / Січень, 2019

До Асоціації міст України надходять звернення від представників закладів охорони здоров’я та органів місцевого самоврядування щодо продовження дії контракту з керівником закладу охорони здоров’я після передачі закладу з державної у комунальну власність з подальшою реорганізацією у комунальне неприбуткове підприємствоАМУ інформує, що частинами 8 та 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров'я» №2801-XII встановлено, що призначення та звільнення з посади керівника закладу охорони здоров'я здійснюються відповідно до законодавства. Керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам. Про дострокове припинення контракту сторони можуть домовитися окремо або припинити його з підстав, вказаних у контракті (статті 104-108 Цивільного кодексу України). Разом з тим, у разі продовження перебування на посаді керівника, доречно внести зміни у контракт в частині даних сторін та їх реквізитів.
 
Також частиною четвертою статті 36 Кодексу законів про працю України встановлено, що у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я та порядок укладання контракту, а також типова форма такого контракту затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094. Зазначений Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я. Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.
Отже передача з державної у комунальну власність та зміна організаційно-правової форми закладу охорони здоров’я не є підставами для припинення контракту з його керівником.
АМУ додатково звернулась до Міністерства охорони здоров’я України з проханням надати обґрунтовану відповідь на це питання.
Відповідь МОЗ (завантажити)
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)