12 / Липень, 2017

12 липня 2017 року Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я  продовжив опрацьовувати поправки, надані народними депутатами до другого читання законопроекту № 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів». 11 липня Комітет на своєму засіданні опрацював 50 правок до законопроекту. Загалом, робочою групою з підготовки законопроекту до другого читання при Комітеті враховано 396 правок з майже 900, що надійшли від народних депутатів.

За результатами врахування поставнови Верховної Ради України про схвалення проекту №6327 за основу та поправок народних депутатів із законопроекту вилучено положення про співоплату пацієнтом за медичні послуги. Передбачаються тільки послуги, які держава покриває на 100%, і послуги, які пацієнт оплачує повністю (червоний список). Крім того перелік гарантованих державою послуг, які має повністю покривати держава, значно розширився. До нього включена також вторинна та третинна медична допомога. Весь обсяг медичної юопомоги, який повністю фінансуватиметься за рахунок Державного бюджету,  називатиметься "програма державних гарантій".

Комітет не підтримав поправку щодо збереження медичної субвенції на первинній ланці. Отже, всі ресурси Державного бюджету будкуть сконцентровані в Уповноваженому органі центральної виконавчої влади, який контрактуватиме заклади охорони здоров'я або лікарів - ФОПів на надання медичних послуг на користь пацієнтів.

Також було внесено поправку щодо спрямування бюджетних асигнувань у сферу охорони здоров'я в обсязі 5% ВВП. АМУ підтримувала необхідність збільшення асигнувань у сферу та визначення на законодавчому рівні відповідно частки ВВП у рекомендованому ВООЗ обсязі (6%). Наразі невідомо про врахування зазначеної поправки, оскільки редакція законопроекту до другого читання на офіційному сайті ВРУ не опублікована.

АМУ також заявляла про ризики для місцевого самоврядування у разі зміни системи фінансування системи охорони здоров'я:

1. З 2017 року органи місцевого самоврядування відповідно до змін в бюджетному законодавстві вже фінансують з власних доходів комунальні послуги та енергоносії закладів охорони здоров’я. Змінами до Бюджетного кодексу (проект №6329, що йшов пакетом з №6327, 6328) пропонується з власних доходів фінансувати додатково: місцеві програми розвитку ЗОЗ (оновлення матеріально-технічної бази, капітальний ремонт, реконструкція); місцеві програми надання населенню медичних послуг понад державний гарантований пакет; місцеві програми громадського здоров’я; комп’ютеризацію та інформатизацію ЗОЗ. Зазначені зміни до Бюджетного кодексу не були підтримані парламентом в пакеті з проектом №6327, проте Основні напрями бюджетної політики на 2018 – 2020 роки вже передбачають спрямування 20 млрд. грн. власних ресурсів місцевого самоврядування на галузь охорони здоров’я. Це значне навантаження на місцеві бюджети.

2.         Державні ресурси обмежені, тому коштів на фінансування гарантованого державою пакету медичних послуг може не вистачити навіть на поточну діяльність ЗОЗ із забезпечення надання медичної допомоги. А враховуючи, що переважна більшість ЗОЗ знаходиться в комунальній власності, а органи місцевого самоврядування мають відповідальність за забезпечення їх утримання, це може призвести до ситуації, що з власних ресурсів місцевих бюджетів будуть фінансуватися і поточні видатки ЗОЗ. В свою чергу, це може спричинити до  покладання основної частини видатків на охорону здоров'я б саме на місцеві бюджети. Ця ситуація може лише ускладнитись для органів місцевого самоврядування у зв’язку із тим, що положення щодо співфінансування надання медичних послуг за рахунок пацієнтів вилучено при доопрацюванні проекту до другого читання. 

3.         Соціальна відповідальність органів місцевого самоврядування як власників закладів охорони здоров'я за їх закриття, оптимізацію, перепрофілювання у зв’язку з обмеженістю (чи відсутністю) державного замовлення в конкретних закладах.

4.         Законодавчі ініціативи не містять положень щодо вилучення із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» власних повноважень органів місцевого самоврядування з управління закладами охорони здоров'я, які належать територіальним громадам або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення (підпункт 1 пункту «а» ст.32).

3.         Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я мають бути складовою собівартості медичної послуги виходячи з вимог чинного законодавства. Крім того, дане положення порушує принцип «гроші ходять за пацієнтом» та принципи конкуренції постачальників, оскільки ставить в нерівні умови фізичних осіб - постачальників медичних послуг із закладами охорони здоров'я, яким крім гарантованого обсягу послуг будуть покриватися витрати на оплату комунальних послуг

За результатами розгляду доопрацьованого робочою групою проекту, Комітет ухвалив рішення рекомендувати ухвалити проект №6327 в другому читанні та в цілому.

13 липня доповідати по проекту закону № 6327 перед Верховною Радою України за рішенням Комітету буде Заступник Голови Комітету  І. Сисоєнко.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)