09 / Березень, 2017
Асоціація міст України розглянула проект Закону  про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують соціальної підтримки) (реєстр. № 4985 від 14.07.2016) (далі – Законопроект), який знаходиться на розгляді Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
Законопроектом пропонується внесення змін до деяких законодавчих актів з метою підвищення соціальної захищеності дітей, зокрема передбачення пільгових умов оплати харчування, збільшення розмірів соціальних виплат, пільгового вступу до державних та комунальних навчальних закладів.
Асоціація в загальному підтримує ідею підвищення соціальної захищеності дітей. Водночас, Законопроект має ряд недоліків.
 
Щодо змін до Закону України «Про дошкільну освіту»
Законопроектом вносяться зміни до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» та передбачається, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.
Зазначаємо, що такі зміни обмежують можливість органів місцевого самоврядування встановлювати диференційовану плату за харчування у дошкільних навчальних закладах. Вважаємо, що частка вищезазначеної плати батьків повинна залежати лише від спроможності місцевих бюджетів і не регулюватись Законом.
Пропонуємо абзац перший частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» у редакції проекту Закону викласти таким чином: «Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління».
 
Щодо змін до Закону України «Про охорону дитинства»
Законопроектом вносяться зміни до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» та передбачається забезпечення органами державної влади та органами місцевого самоврядування організації безкоштовного харчування учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах.
По-перше, у редакції проекту Закону з’являються нові категорії дітей, які мають право на безкоштовне харчування: усі учні 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, діти з неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах.
Зазначаємо, що на сьогодні деякими законами України передбачено забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей/осіб з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей (у професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах) та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
По-друге, пільгові категорії дітей у пропонованій редакції Закону України «Про охорону дитинства» не узгоджується із пільговими категоріями у спеціальних законах, у яких передбачені норми щодо організації безкоштовного харчування у навчальних закладах, а саме законах України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту».
По-третє, незрозумілим залишається підхід, за якого батьки у дошкільних навчальних закладах сплачують за харчування дітей частину коштів, у 1-4 класах отримують цю послугу безкоштовно, в 5–11 (12) класах харчуються за власні кошти, а в професійно-технічних навчальних закладах безкоштовним харчуванням забезпечуються тільки дітей-сиріт, дітей із неповних та багатодітних сімей. Така позиція порушує принцип рівного підходу до соціального захисту всіх дітей та ставить його у залежність від віку вихованців.
Також зазначаємо, що згідно з частиною третьою статті 142 Конституції України витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. Автором не запропоновані розрахунки з відповідними джерелами покриття додаткових видатків, що можуть виникнути, зокрема, за умови масового запровадження безкоштовного харчування всіх учнів 1-4 класів.
 
Враховуючи вищезазначене, Асоціація пропонує повернути законопроект автору законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)