09 / Січень, 2019

На громадському обговоренні в Міністерстві освіти і науки України знаходиться проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про позашкільну освіту" (далі ‒ Законопроект). Ним пропонується врегулювати функціонування позашкільної освіти в Україні. Асоціація міст України розглянула проект цього нормативно-правового акта та вважає за необхідне висловити свої пропозиції до нього.

Щодо вживання термінів

В абзаці першому частини шостої статті 10 Законопроекту у переліку органів місцевого самоврядування поряд із іншими органами подано міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, сільські, селищні ради. Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» система місцевого самоврядування включає, зокрема, сільські, селищні, міські ради. При цьому зауважуємо, що поняття «сільські, селищні, міські ради» є більш ширшим і поглинає в себе «ради об’єднаних територіальних громад». Отже, рекомендуємо абзац перший частини шостої статті 10 Законопроекту привести до відповідності частині першій статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та викласти у такій редакції:

«6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради, районні, міські, сільські, селищні ради в межах їх компетенції:».

Щодо забезпечення прав на продовження здобуття позашкільної освіти

У частині першій статті 11 Законопроекту у повноваженнях засновника передбачено, що у разі реорганізації чи припинення державного та комунального закладу позашкільної освіти засновник має забезпечити здобувачам позашкільної освіти, які в них навчалися, можливість продовжити здобуття позашкільної освіти в іншого суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти за тим самим напрямом позашкільної освіти. Звертаємо увагу, що засновник може здійснювати свої повноваження лише щодо мережі заснованих ним же закладів освіти. У разі реорганізації чи припинення закладу позашкільної освіти засновник може не мати в своїй мережі закладів освіти, що надають освітні послуги за тим самим напрямом, а тому виконати цю норму буде неможливо. Окрім того, відповідно до статті 53 Конституції України лише повна загальна середня освіта є обовʼязковою. Зважаючи на це, просимо норму щодо обовʼязку засновника у разі реорганізації чи припинення закладу позашкільної освіти забезпечити здобувачам позашкільної освіти, які в них навчалися, можливість продовжити здобуття позашкільної освіти в іншого суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти за тим самим напрямом позашкільної освіти виключити.

Щодо встановлення розміру плати за навчання в мистецькій школі

В абзаці шостому частини другої статті 26 Законопроекту пропонується надати право директору мистецької школи встановлювати конкретний розмір за навчання в мистецькій школі диференційовано за освітніми програмами та спеціалізаціями з урахуванням специфіки закладу та умов навчання в межах обсягу, визначеного засновником. У той же час відповідно до частини шостої статті 10 Законопроекту саме засновник компенсує у повному обсязі вартість навчання осіб з числа пільгових категорій у комунальних закладах позашкільної освіти, в яких передбачена плата за навчання. Оскільки заклад позашкільної освіти утримується засновником, з метою раціонального та економічно обґрунтованого визначення конкретного розміру навчання в мистецькій школі та узгодженого відшкодування пільговим категоріям пропонуємо абзац шостий частини другої статті 26 Законопроекту викласти у такій редакції:

«Конкретний розмір плати за навчання в мистецькій школі за пропозицією директора школи встановлює раз на рік засновник диференційовано за освітніми програмами та спеціалізаціями з урахуванням специфіки закладу та умов навчання.».

Зважаючи на це, Асоціація міст України підтримує проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про позашкільну освіту" з урахуванням наданих вище пропозицій та рекомендацій до його тексту. Відповідні висновки надіслано розробнику.

Аналітичний центр АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)