11 / Лютий, 2019
На громадському обговоренні в Міністерстві освіти і науки України перебуває проект Закону України «Про дошкільну освіту» (далі ‒ Законопроект). Законопроектом пропонується визначити правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти.
Асоціація міст України проаналізувала Законопроект та висловлює до нього зауваження та пропозиції.
Щодо вживання термінів
В абзаці першому частини шостої статті 18 Законопроекту у переліку органів місцевого самоврядування подано «районні, міські ради та сільські, селищні ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад:». Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» система місцевого самоврядування включає, зокрема, сільські, селищні, міські ради. При цьому зауважуємо, що поняття «сільські, селищні, міські ради» є більш ширшим і поглинає в себе «ради об’єднаних територіальних громад». Окрім того, у поданій редакції Законопроекту допускається ймовірність прочитання «районна рада обʼєднаної територіальної громади», що суперечить чинному законодавству. Також звертаємо увагу, що об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою; центром якої визначено селище, ‒ селищною; центром якої визначено село, ‒ сільською.
Отже, рекомендуємо абзац перший частини шостої статті 18 Законопроекту привести до відповідності частині першій статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та викласти у такій редакції:
«6. Районні, міські, селищні та сільські ради:».
В абзаці сьомому частини другої статті 37 Законопроекту визначено нову назву виконавчого органу органів місцевого самоврядування: орган управління у сфері освіти органів місцевого самоврядування. У той же час відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідні повноваження мають виконавчі органи сільських селищних міських рад у сфері освіти. Пропонуємо привести до відповідності статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» абзац сьомий частини другої статті 37 Законопроекту.
Щодо дублювання повноважень у сфері нагляду (контролю) у сфері освіти
Статтею 29 Законопроекту закріплено за центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів повноваження з державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти. У той же час абзацом другим частини сьомої статті 18 Законопроекту у повноваженнях місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів з питань освіти, окрім іншого, пропонується визначити здійснення моніторингу роботи та рішень органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів у частині реалізації ними державної політики та дотримання законодавства у сфері освіти, а також в частині виконання ними прав і обов’язків засновників закладів дошкільної освіти, визначених Законом України «Про освіту». Це, по суті, є дублюванням функцій центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів. Зважаючи на це, просимо абзац другий частини сьомої статті 18 Законопроекту виключити.
Щодо підпорядкованості органу управління у сфері освіти науково-методичних та методичних установ
Абзацом сьомим частини другої статті 37 Законопроекту передбачено, що науково-методичні та методичні установи підпорядковуються органам управління у сфері освіти органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. Такою науково-методичною та методичною установою, наприклад, є районний (міський) методичний кабінет (центр). Практика свідчить, що зазвичай він є структурним підрозділом виконавчого органу у сфері освіти, тобто управління чи відділу освіти. У той же час ці науково-методичні та методичні установи можуть бути юридичними особами і підпорядковуватись напряму засновнику. Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 83 Цивільного кодексу України «Установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом обʼєднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна». При цьому відповідно до частини першої статті 83 Цивільного кодексу України установа є юридичною особою. Окрім того, питання підпорядкування науково-методичних та методичних установ не є предметом регулювання саме цього Законопроекту, оскільки ці установи створюються не тільки для ресурсного (наукового, методичного, інформаційного) забезпечення системи дошкільної освіти, а й, зокрема, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної.
Зважаючи на це, рекомендуємо викласти абзац сьомий частини другої статті 37 Законопроекту у такій редакції:
«науково-методичні та методичні установи органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій;».
Щодо складу конкурсної комісії з проведення конкурсу з обрання керівника закладу дошкільної освіти
Абзацом четвертим частини другої статті 45 Законопроекту пропонується до складу конкурсної комісії, що затверджується засновником закладу освіти, включити представників відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України. Вважаємо, що обовʼязковість включення представників відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України є додатковою формою контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Таким чином це є прямим втручанням у повноваження органів місцевого самоврядування і суперечить статті 29, частині другій статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Просимо абзац четвертий частини другої статті 45 Законопроекту виключити. У той же час залучення представників відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України у роботі конкурсної комісії можливе за власним рішенням органу місцевого самоврядування.
Зважаючи на вище зазначене, Асоціація міст України підтримує проект Закону України «Про дошкільну освіту» та звернулась із проханням до Міністерства освіти і науки України, як розробника, доопрацювати його з урахуванням висловлених вище пропозицій. 
Аналітичний центр АМУ
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)