06 / Листопад, 2018

Асоціація міст України проаналізувала проект спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоровʼя України «Про затвердження Положення про особливості організації очної форми здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоровʼя» (далі ‒ проект Положення), надісланий листом Міністерства освіти і науки України № 1/11-11622 від 30.10.2018 року, та у межах компетенції повідомляє.

Щодо врахування стану здоровʼя учнів під час запровадження дистанційної та екстернатної форми навчання

Пунктом 4 проекту Положення передбачено можливість організації освітнього процесу в дистанційній або екстернатній формі з використанням технологій дистанційного навчання у випадку відсутності умов, які б дозволили вільне спілкування з педагогічними працівниками. При цьому зауважуємо, що не тільки умови перебування та стаціонарного лікування учня мають враховуватись під час вибору форм навчання, а й стан його здоровʼя. Зважаючи на це, пропонуємо пункт 4 проекту Положення викласти у такій редакції:

«4. Для учнів, умови перебування яких на стаціонарному лікуванні та/або стан здоров’я унеможливлюють спілкування з педагогічними працівниками, організація освітнього процесу здійснюється в дистанційній або екстернатній формі з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284.».

Щодо комунікації педагогічного працівника закладу з лікуючими лікарями

Відповідно до абзацу третього пункту 6 проекту Положення педагогічний працівник закладу освіти, крім іншого, забезпечує комунікацію з адміністрацією закладу охорони здоров'я з питань організації здобуття учнями загальної середньої освіти. Однак адміністрація закладу охорони здоровʼя має багато інших повноважень, окрім здійснення комунікації. У той же час лікуючий лікар найкраще знає стан здоровʼя учня та перебіг стаціонарного лікування. Вважаємо доречним в абзаці третьому пункту 6 проекту Положення після слів «адміністрацією закладу охорони здоров'я» додати «та лікуючими лікарями».

Щодо повноважень працівника закладу охорони здоровʼя у частині організації здобуття учнями загальної середньої освіти

Абзацом четвертим пункту 7 проекту Положення одним із повноважень працівника закладу охорони здоровʼя, який відповідальний за організацію здобуття учнями загальної середньої освіти, передбачено, крім іншого, «організацію проведення необхідних ремонтних робіт і прибирання приміщення для проведення навчальних занять». Вважаємо, що це належить до компетенції заступника головного лікаря з господарської роботи і не може виконуватись будь-яким визначеним працівником закладу охорони здоровʼя. Пропонуємо норму абзацу четвертого пункту 7 проекту Положення уточнити.

Щодо термінів надання інформації про учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні

Пунктом 8 проекту Положення визначено обовʼязок закладу охорони здоровʼя надавати до 31 травня поточного року закладу освіту інформаційну довідку, підписану керівником закладу охорони здоров’я, про кількість учнів (за віковими категоріями), які впродовж поточного навчального року перебували на стаціонарному лікуванні у цьому закладі охорони здоров’я. На підставі цієї довідки керівник закладу освіти видає накази про створення класів, закріплення за ними вчителів, класних керівників, затвердження навчальних планів класів, що попередньо мають бути схвалені педагогічною радою закладу освіти. Зважаючи на те, що під час літнього періоду може суттєво змінитись склад учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, та враховуючи терміни проведення до початку нового навчального року педагогічних рад, пропонуємо з метою обʼєктивного інформування термін надання інформаційної довідки, підписаної керівником закладу охорони здоров’я, визначити до 15 серпня поточного року.

Щодо встановлення граничної наповнюваності класів у закладі охорони здоровʼя

Згідно з абзацом третім пункту 8 проекту Положення визначено граничну наповнюваність класів, що становить не менше 5 та не більше 12 осіб. У той же час перебування учнів на стаціонарному лікуванні є динамічним процесом і не залежить від тривалості навчального року. Різновіковим може бути й склад учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Тому з метою додержання санітарно-гігієнічних норм пропонуємо встановити лише максимально дозволену граничну наповнюваність класів.

Щодо необхідних умов для організації очної форми навчання учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні

Відповідно до пункту 9 проекту Положення «організація освітнього процесу за очною формою здійснюється на підставі письмової заяви одного з батьків чи інших законних представників та дозволу лікуючого лікаря, який робить відповідну відмітку в історії хвороби дитини». Вважаємо, що термін «дозвіл лікуючого лікаря» в даному випадку є некоректним. Окрім того, у нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я словосполучення «історія хвороби» не вживається. Відповідно пропонуємо пункт 9 проекту Положення викласти у такій редакції:

«Організація освітнього процесу за очною формою здійснюється на підставі письмової заяви одного з батьків чи інших законних представників та відповідного запису лікуючого лікаря в медичній карті стаціонарного хворого.».

Щодо обсягу щоденного навантаження на учня

Згідно з абзацом шостим пункту 11 проекту Положення «щоденне навантаження на учня не може перевищувати 3 навчальні години на день для початкової освіти та 4 навчальні години для базової середньої та профільної середньої освіти». У той же час, на нашу думку, варто враховувати індивідуальний перебіг хвороби учня. Пропонуємо до абзацу шостого пункту 11 проекту Положення додати речення у такій редакції: «У разі необхідності лікуючий лікар надає окремо рекомендації щодо щоденного навантаження на учня.».

Зважаючи на вище зазначене, Асоціація міст України погоджує проект спільного наказу Міністерства освіти і наук України та Міністерства охорони здоровʼя України «Про затвердження Положення про особливості організації очної форми здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоровʼя» з урахуванням наданих пропозицій. Відповідні висновки надіслано розробнику.

Аналітичний центр АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)