05 / Листопад, 2018

На розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету та Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти перебуває проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону «Про фахову передвищу освіту»)» (далі ‒ Законопроект) (реєстр. № 8460 від 08.06.2018 року, н. д. Марченко О. О., Литвин В. М. та ін.). Асоціація міст України проаналізувала Законопроект та вважає за необхідне висловити такі зауваження.

Щодо передачі фінансування закладів фахової передвищої освіти на місцевий рівень

Змінами до статті 89 Бюджетного кодексу України пропонується оплату послуг з підготовки фахівців та педагогічних кадрів у закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів покласти на бюджети міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районні бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад. Зважаючи на досвід 2016 року під час передачі закладів професійно-технічної освіти на утримання з бюджетів міст обласного значення, нагадуємо, що в окремих громадах видатки на ці заклади сягали до 65% видатків на освіту в цілому. Така ситуація не сприяла розвитку освіти на місцях, значно розбалансувала місцеві бюджети, а в окремих випадках спричинила закриття закладів освіти. Прогнозуємо, що бюджети міст та обʼєднаних територіальних громад не зможуть профінансувати заклади фахової передвищої освіти. Це, в свою чергу, призведе до погіршення умов навчання студентів, зниження якості освіти, скорочення педагогічних працівників, відсутності ресурсів на оновлення матеріально-технічної бази закладів та закриття закладів.

Окрім того, зауважуємо, що відповідно до частини третьої статті 142 Конституції України витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. Пропонуємо передбачити механізм такої компенсації.

Щодо джерел покриття видатків державного замовлення у закладах фахової передвищої освіти

У Пояснювальній записці до Законопроекту джерелом покриття видатків на фінансування державного замовлення в закладах фахової передвищої освіти передбачається зменшення обсягів освітньої субвенції для місцевих бюджетів. За інформацією Асоціації міст України, у 2018 році в місцевих бюджетах був наявний дефіцит освітньої субвенції у розмірі 4,4 млрд. гривень. Це призвело в окремих громадах до виникнення кредиторської заборгованості з виплат заробітних плат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Органи місцевого самоврядування були змушені власними ресурсами перекривати делеговані державою повноваження та зменшувати гарантовані законодавством виплати освітянам у частині доплат та надбавок.

Зменшення обсягу освітньої субвенції у наступних бюджетних періодах прогнозовано поглибить вкрай непросту ситуацію, повʼязану з фінансуванням заробітних плат педагогічних працівників. Пропонуємо фінансування державного замовлення в закладах фахової передвищої освіти забезпечити не за кошти освітньої субвенції, а за рахунок зменшення видатків на утримання закладів вищої освіти з Державного бюджету України.

Зважаючи на вище зазначене, Асоціація міст України просить Комітет проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону «Про фахову передвищу освіту»)» (реєстр. № 8460 від 08.06.2018 року, н. д. Марченко О. О., Литвин В. М. та ін.) повернути на доопрацювання. Відповідні висновки надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Зауважуємо, що розгляд цього Законопроекту включено до порядку денного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на 7 листопада 2018 року.

Аналітичний центр АМУ
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)