19 / Квітень, 2017

Асоціація міст України розглянула проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми» (реєстр. № 6063-1 від 27.02.2017 року; н. д. Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) (далі – Законопроект), надісланий Комітетом для надання пропозицій листом вих. № 04-23/20-376 від 05.04.2017 року, та повідомляє наступне.

Законопроектом, зокрема, пропонується встановити додаткові соціальні гарантії певним категоріям дітей щодо забезпечення їх безкоштовним харчуванням та пільговим проїздом. Підтримуючи в цілому необхідність посилення соціального захисту дітей та сімей із дітьми, Асоціація міст України вважає за необхідне висловити свої зауваження та пропозиції до Законопроекту.

Щодо забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій та встановлення фіксованої плати батьків за харчування дітей

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» безкоштовним харчуванням охоплені діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах. Змінами до частини третьої статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» пропонується охопити безкоштовним харчуванням також учнів 1-4 класів та учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Такі ж зміни вносяться до абзацу пʼятого частини третьої статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», якими, крім названих вище категорій, пропонується забезпечити безкоштовним харчуванням ще додатково дітей із неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах. Однак у Пояснювальній записці Законопроекту відсутні фінансово-економічні обрахунки обсягів необхідних видатків на забезпечення всіх зазначених вище норм. Також джерелом покриття таких видатків у цій же Пояснювальній записці автори Законопроекту визначають Державний бюджет України, що не відповідає викладеним у Законопроекті нормам про те, що фінансування таких видатків здійснюється з місцевих бюджетів. Виходячи з останнього, прийняття цього нормативно-правового акта призведе до суттєвого збільшення видатків органів місцевого самоврядування. Окрім того, автори Законопроекту не зазначають джерела додаткових надходжень до місцевих бюджетів на фінансове забезпечення таких норм. Це суперечить частині третій статті 142 Конституції України, згідно з якою «витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою». Пропонуємо передбачити відшкодування видатків місцевих бюджетів з Державного бюджету України на виконання таких повноважень.

Також змінами до частини пʼятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» пропонується встановити обмеження максимально можливого розміру плати батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, що не має перевищувати 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день. Чинна редакція цієї статті дозволяє органам місцевого самоврядування самостійно визначати розмір батьківської плати залежно від можливостей місцевих бюджетів.

Запропоновані Законопроектом зміни, по суті, не враховуватимуть можливостей територіальної громади, яка сьогодні, за наявності/відсутності фінансового ресурсу, може встановлювати інші відсотки оплати, чим гарантувати якісне харчування дітей. Пропонуємо залишити чинну редакцію частини пʼятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» без змін.

Щодо забезпечення пільговим проїздом учнів

Змінами до абзацу шостого частини третьої статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено обов’язковість забезпечення органами місцевого самоврядування пільгового проїзду міським пасажирським транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах. Варто зауважити, що відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів. Таким чином, Законопроектом суттєво звужуються категорії утримувачів послуг пільгового проїзду. Пропонуємо узгодити між собою зазначені вище норми запропонованих Законопроектом змін із чинними нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Загальний висновок: Зважаючи на вище викладене, Асоціація міст України просить повернути проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми» (реєстр. № 6063-1 від 27.02.2017 року; н. д. Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) на доопрацювання.

ТЕКСТ листа за посиланням

Аналітичний центр АМУ

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)