28 / Березень, 2018
Асоціація міст України звернулася до Державної регуляторної служби України щодо розміщеної на її офіційному сайті позиції стосовно встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків і зборів (опубліковано на сайті ДРС 24 квітня 2017 року).
АМУ вважає, що таким роз’ясненням безпідставно звужується самостійність місцевих рад у здійсненні визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноважень, зокрема, у сфері встановлення місцевих податків та зборів. Це суперечить статті 7-ій Конституції України, якою в нашій державі гарантується місцеве самоврядування.
Державна регуляторна служба у своєму роз’ясненні зазначає, що «органи місцевого самоврядування мають щорічно (до 15 липня кожного року) переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті».
На думку АМУ, зазначені положення є прямим порушенням прав органів місцевого самоврядування, адже, відповідно до ст.71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. Органи виконавчої влади та їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Крім того, Податковий кодекс не вимагає щорічного перегляду розмірів ставок місцевих податків та зборів, а зобов’язує офіційно їх оприлюднювати до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період) рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Вказані вимоги не забороняють приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів безстроково або на кілька років.
З огляду на зазначене, Асоціація міст України просить відкликати надані Державною регуляторною службою роз’яснення або привести їх у відповідність до норм Податкового кодексу України з врахуванням вищенаведеної аргументації.
Відповідного листа надіслано до ДРС, копії передано Державній фіскальній службі та Міністерству фінансів України.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)