АМУ надала Мінрегіону пропозиції до законопроекту про внесення змін до Закону про засади державної регіональної політики

10 / Серпень, 2018
Асоціація міст України на запит  Мінрегіону розглянула проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та висловила зауваження і пропозиції до нього.
 
 
  • Законопроект передбачає, що «міські, селищні, сільські ради розробляють та затверджують стратегії розвитку територіальних громад з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональної стратегії розвитку» (пропонований пункт 1 частини другої статті 16 Закону України «Про засади державної регіональної політики»).
На думку експертів АМУ, це виглядає певним підпорядкуванням органів місцевого самоврядування територіальних громад вертикалі публічної влади у сфері планування розвитку, що суперечить конституційним засадам місцевого самоврядування в Україні, а зокрема статті 143 Основного закону нашої держави.
АМУ наголошує, що сьогодні місцеві ради самостійно розробляють та затверджують програми і плани, в тому числі і стратегічні, розвитку своїх територіальних громад, виходячи з власних бачень, повноважень та наявних ресурсів. Місцева рада, зокрема якщо питання розвитку стосується кількох територіальних громад, може звертатися до органу публічної влади вищого рівня з пропозицією щодо його участі у фінансуванні відповідного проекту. Власне, це вже передбачено частиною першою статті 16  чинного Закону України «Про засади державної регіональної політики», відповідно до якої районні, міські, селищні, сільські ради забезпечують підготовку та подають до обласних рад пропозиції щодо врахування інтересів відповідних територіальних громад під час розроблення проекту Державної стратегії регіонального розвитку України, регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.
Отже АМУ пропонує слова «з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональної стратегії розвитку» з пропонованого пункту 1 частини другої статті 16 чинного Закону вилучити.
  • Пропонованими пунктом 4 частини шостої статті 10, пунктом 13 статті 13 передбачено надання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної регіональної політики, висновків щодо відповідності проектів регіональних стратегій розвитку, планів заходів з їх виконання встановленим вимогам щодо їх підготовки та Державній стратегії регіонального розвитку. Однак не передбачено наслідків надання чи ненадання таких висновків.

АМУ пропонує відповідні наслідки визначити або зазначені положення з Законопроекту вилучити.

 

  • Останнім абзацом пропонованої редакції статті 25 пропонується визначити, що «центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що є учасниками процесу моніторингу, відповідальні за достовірність та повноту  інформації проведеного моніторингу».
Відповідно до пункту 4 статті 1 чинного Закону моніторинг – це періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Виходячи з контексту цієї та деяких інших норм, моніторинг державної регіональної політики здійснюється відповідальним центральним органом виконавчої влади і це, на нашу думку, слід чіткіше визначити в Законопроекті.
Щодо «учасників процесу моніторингу», то це поняття ні в чинному Законі, ні в Законопроекті не визначається. Тому останній абзац пропонованої статті 25 пропонуємо викласти в редакції: «центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування є відповідальними за достовірність та повноту  інформації, наданої ними суб’єктові моніторингу».
 
  • Пропонованим пунктом 14 статті 13 пропонується наділення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної регіональної політики, повноваженням щодо розроблення та затвердження порядку та методики підготовки та реалізації стратегій розвитку територіальних громад.

АМУ вважає достатнім обмежитися розробленням відповідних методичних рекомендацій, щоб місцеві ради могли з врахуванням позитивного власного та залученого практичного досвіду розробляти власні порядки розробки, затвердження та реалізації місцевих стратегій з відображенням їх у статутах відповідних територіальних громад.

 
Асоціація міст України не погодила проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» у наданій Мінрегіоном редакції  та запропонувала врахувати зауваження і пропозиції.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)