16 / Січень, 2018
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1089 «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», зокрема, внесені зміни до системи моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії.
Відповідно до цих змін, моніторинг та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року проводяться Мінрегіоном із залученням громадських об’єднань та наукових установ, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. Така пропозиція була внесена Асоціацією міст України.
Крім того, запроваджено щорічні індикатори оцінки стратегічних цілей державної регіональної політики до 2020 року.
Ці зміни сприятимуть своєчасному виявленню проблем розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, обласних і Київської міської держадміністрацій у сфері регіонального розвитку.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)