Організація процесу утилізації відпрацьованих автопокришок в Україні

На сьогоднішній день у всьому світі найактуальнішою екологічною проблемою є проблема переробки зношених автомобільних шин, які є одними з найнебезпечніших та складних для утилізації відходів. Щорічно в Україну лише ввозиться близько 350 000 тон автопокришок і так сама їх кількість щорічно викидається «куди попало», незважаючи на так звану заборону несанкціонованого викиду сміття. Але, пошук шляхів утилізації старих автопокришок є проблемою не лише України, а й всього світу.

Так, у рамках Європейської спільноти розроблена програма, яка забороняє захоронення зношених шин та відправлення їх на звалища, допускається лише їх екологічна переробка. Наприклад, у Франції існує національний закон за правилами якого відповідальність за утилізацію подібних відходів покладена на виробників та імпортерів шин, тобто принцип «відповідальності виробника». У вартість кожної нової шини закладена ціна на організацію їх збору, тимчасового складування, транспортування та утилізацію.

Проблемним питанням у сфері поводження з відпрацьованими автопокришками в Україні є відсутність дієвих механізмів регулювання системи їх збирання та утилізації. Прикладом для вирішення цієї проблеми може стати успішний досвід європейських країн, який, на наш погляд, цілком прийнятним і для України. Приймаючи його за основу, вважаємо за необхідне:

1. Створити Асоціацію, членами якої стануть виробники та імпортери шин, а також заводи з переробки зношених автопокришок.

2. Доручити Асоціації організувати по України збір та утилізацію відпрацьованих автопокришок, шляхом укладання відповідних угод з комерційними структурами, одні з яких будуть виконувати функції операторів зі збору, тимчасового складування та транспортування шин, інші – виконувати роботи з утилізації.   

За такою схемою джерелом фінансування процесу утилізації відпрацьованих автопокришок фактично є їх споживачі, які під час придбання нових автопокришок або нового автомобілю одночасно сплачують збір на їх утилізацію, розмір якого також визначається Асоціацією.

Асоціація є відповідальною за організацію всього процесу утилізації відпрацьованих автопокришок в Україні та щорічно звітує по результатах своєї діяльності перед своїми членами та Міністерством екології та природних ресурсів України.

Така модель утилізації відпрацьованих автопокришок, по-перше, є абсолютно прозорою. Пов'язано це з тим, що Асоціація не є комерційною структурою і метою її створення є вирішення проблем забруднення навколишнього природнього середовища, що повністю виключає застосування корумпованих схем.

По-друге, фінансування процесу утилізації здійснюється з недержавних джерел, а тому не залежить від наявності чи відсутності бюджетних коштів на вказані цілі.

По-третє, дуже схожа модель утилізації вже багато років успішно працює у європейських країнах та підтвердила свою ефективність за рахунок прозорості та незарегульованості.

 

Отже, Бориспільський завод гумовотехнічних виробів готов до активної участі у програмі очищення нашої держави від небезпечних відходів та просить Вашого сприяння у запуску описаного вище пілотного проекту на території України.  

Тематика: 
Екологія, поводження з ТПВ
Регіон: 
Київська область
Місто: 
Київ
Бориспільський завод гумовотехнічних виробів
Євген Степанович Кучер, 067-466-57-47

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)