Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Як слід реагувати на звернення правоохоронних органів до органів місцевого самоврядування щодо надання документів

 

 

Асоціація міст України дотримується наступної позиції стосовно звернень правоохоронних органів до органів місцевого самоврядування щодо надання документів.

Відповідно до частини другого статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто правоохоронний орган звертаючись до органу місцевого самоврядування щодо надання документів повинен чітко вказати відповідну норму закону, якою він керується. У свою чергу орган місцевого самоврядування повинен надати відповідні документи у порядку та обсязі встановленому законом.

Найчастіше відповідні питання виникають щодо звернень прокуратури, яка раніше мала функцію загального нагляду за дотриманням законодавства. На сьогодні пунктом 2 частини першої статті 2, частиною першою статті 23 Закону України «Про прокуратуру» на прокуратуру покладено функцію представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених вказаним Законом. Це єдина функція прокуратури, яка може супроводжуватися витребуванням документів від органів місцевого самоврядування. Частинами другою та третою статті 23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено умови, що є обов’язковими для здійснення такої функції:

1)      представництво в суді інтересів фізичної особи здійснюється лише у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист;

2)      представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Відповідно до абзаців першого-другого частини четвертої статті 23 Закону України «Про прокуратуру» наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді. Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва.

Абзацами п’ятим-сьомим частини четвертої статті 23 Закону України «Про прокуратуру» передбачено лише два винятки, коли прокуратура може витребувати та отримувати матеріали та їх копії від органу місцевого самоврядування:

1)      якщо орган місцевого самоврядування є суб’єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесені повноваження захисту законних інтересів держави, і виключно з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді (нездійснення або неналежне здійснення повноважень суб’єкта владних повноважень);

2)      у разі відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого віднесений захист законних інтересів держави, а також у разі представництва інтересів громадянина з метою встановлення наявності підстав для представництва.

Тобто звернення прокуратури повинно стосуватися лише встановлення наявності підстав для представництва, що вказані у частинах другій та третій статті 23 Закону України «Про прокуратуру», для конкретної справи.

Отже якщо звернення прокуратури не відповідає вищенаведеним вимогам, то цілком правомірною буде відмова органу місцевого самоврядування у наданні запитаних документів прокуратурі на час до надання нею належного правового обґрунтування такого звернення, наявності обґрунтування необхідності встановлення підстав для представництва. Якщо вказані вимоги будуть виконані, то звернення підлягає виконанню у обсязі, який є необхідним для звернення до суду для встановлення такого представництва.

Чи може бути прийнятий державний службовець на службу в орган місцевого самоврядування без проведення конкурсу

Чинним станом на лютий 2017 року законом "Про службу в органах місцевого самоврядування" таке не передбачено.

Однак див. закон "Про державну службу", стаття 22 частина 6:

"6. Під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу".

Наприклад, утворилася ОТГ, виконавчий орган якої тепер виконує на своїй території функції, які раніше виконувала РДА. Значить службовець, що займався цим в РДА, може бути переведений для виконання тих самих функцій до виконавчого органу ОТГ.

Про особливості надання земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку з врахуванням змін до законодавства щодо продажу на земельних торгах

Частиною першою статті 134 Земельного кодексу України (далі ЗКУ)  визначено, що земельні ділянки комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Частина друга цієї ж статті не містить в переліку земельних ділянок, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) або прав на них, земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. В той же час частина третя цієї ж статті визначає, що земельні торги не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтею 121 ЗКУ, тобто у разі безоплатної передачі громадянам земельних ділянок із земель державної або комунальної власності зокрема і для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у відповідних розмірах. В статті 121 ЗКУ не конкретизується, що передача земель стосується саме у приватну власність. В той же час оскільки ця стаття безпосередньо пов'язана з ст. 116, 118 ЗКУ, вважаємо, що вона стосується виключно приватизації (безоплатної передачі) земельних ділянок громадянами України із земель, що перебувають у державній чи комунальній власності.

Таким чином, вважаємо, що передача земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у власність має відбуватися відповідно до статті 118 ЗКУ (тобто без дотримання вимог про продаж на земельних торгах з посиланням на ч. 3 статті 134 ЗКУ), а надання земельних ділянок в оренду для цього ж цільового призначення - виключно з дотриманням процедур встановлених статтями 135-139 ЗКУ, з посиланням на ч.1 ст. 134 ЗКУ.

Чи можуть ОТГ утворювати структурний підрозділ з питань ведення Державного реєстру виборців?

    Відповідно до статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" органом ведення Реєстру є:

    1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;

    2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;

    3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.

    Таким чином, структурний підрозділ з питань ведення Державного реєстру виборців може бути утворений лише у міській ОТГ, адміністративним центром якої є місто обласного значення. Наприклад, такий підрозділ утворено у Лиманський міській ОТГ. В інших ОТГ підстави для утворення вказаних структурних підрозділів відсутні.

Чи потрібно затверджувати Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальних громад?

         Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою. Тобто, згідно з вимогами зазначеного Закону місцевою радою має бути визначено порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного об'єднання територіальних громад. Зразок Порядку проведення громадського обговорення можна знайти за посиланням - https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk.tergrweb.pdf

Якщо особа, яка обіймала виборну посаду в органі місцевого самоврядування попереднього скликання, знову обрана на цю ж посаду під час місцевих виборів (або на першій сесії ради нового скликання), як оформити трудові відносини з цією особою? Чи потрібно робити у трудову книжку працівника запис про звільнення?

       Ні, запис про звільнення у описаній ситуації робити не потрібно.

       Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

       Отже, якщо особа обрана на посаду сільського, селищного, міського голови повторно, з моменту оголошення головою ТВК рішення про обрання цієї особи, його попередні представницькі повноваження як голови припиняються, і одразу (з цього ж моменту) починаються нові представницькі повноваження як голови. Тобто зміниться лише строк повноважень голови, а його трудові відносини перериватися не будуть.

       У розумінні трудового законодавства з сільським, селищним, міським головою укладається строковий трудовий договір, який закінчується чи продовжується з настанням певної події – оголошення результатів голосування на першому пленарному засіданні ради. Таким чином, у даному випадку строковий трудовий договір з цією особою не припиняється, а змінюється. Він продовжується в силу закону на новий період.

       Більше того, зробити запис про звільнення і прийняття на посаду одним днем неможливо, адже запис про звільнення робиться у один день, а запис про прийняття на посаду – у день, наступний за днем звільнення.

       У зв’язку із цим в органах місцевого самоврядування абсолютно правильно склалася усталена практика, коли у разі обрання (переобрання на новий строк) на посаду сільського, селищного, міського голови однієї і тієї самої особи запис про припинення повноважень та звільнення з посади до її трудової книжки не вноситься, а лише робиться запис про обрання на новий строк повноважень. Датою запису буде дата пленарного засідання ради, на якому було оголошено про обрання такої особи сільським, селищним, міським головою. Підставою для внесення цього запису буде дата та номер рішення відповідної територіальної виборчої комісії про обрання голови.

       Аналогічною буде ситуація, якщо:

голову (заступника голови) районної (районної у місті, обласної) ради, секретаря сільської, селищної, міської ради переоберуть на першому ж пленарному засіданні ради нового скликання;

дата початку перезатвердження на посади заступників сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради співпадає з датою формуванням нового персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради.

Яким чином оформляється звільнення сільського, селищного голови територіальної громади, яка увійшла до об'єднаної територіальної громади, та покладення на нього обов’язків старости до обрання старости на перших виборах?

      У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об'єдналися, старостою, до обрання на перших виборах старости, визнається особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об'єднання (пункт 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»). Така особа може бути визнана старостою лише за її письмовою згодою (стаття 32 Кодексу законів про працю України).

      У разі відсутності згоди колишнього сільського, селищного голови або наявності у нього обмежень, які не дозволяють йому займати таку посаду, він підлягає звільненню. Згідно частини 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного голови закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного голови робиться запис: «Звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень, частина 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису.

      Оскільки безпосередньо сільський, селищний, міський голова новоутвореної громади призначає на посади працівників органів місцевого самоврядування (пункт 2 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), то відповідне засвідчення вступу колишнього сільського, селищного голови на посаду старости відбувається розпорядженням новообраного сільського, селищного, міського голови. Таким чином, у день проведення першої сесії ради об’єднаної територіальної громади, видається розпорядження, яке містить наступне формулювання: «Визнати таким, що  набув повноважень старости _____(зазначається найменування населеного пункту, в якому знаходилися органи місцевого самоврядування) __________(прізвище, ім’я, по батькові) на строк до набуття повноважень старости, обраного на перших виборах, на підставі пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Про вказане робиться  відповідний запис у трудовій книжці із зазначенням дати та порядкового номеру запису.

       У тому випадку, коли колишній сільський, селищний голова територіальної громади, що ввійшла до складу об’єднаної територіально громади:

      1) не погодився (відмовився) бути старостою;

      2) був обраний депутатом місцевої ради об’єднаної територіальної громади та отримав відповідний депутатський мандат,

виконуючою обов’язки старости у такому населеному пункті не може бути призначено іншу особу,  староста буде обраний лише на  перших виборах старости. Така позиція ґрунтується на тому, що пункт 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачає виконання обов’язків старости до перших виборів лише тими особами, які здійснювали повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об'єднання.

Чи необхідно сільському голові, який був на цій посаді 3 скликання (до того вчитель) та не обраний на голову ОТГ, виплачувати заробітну плату протягом 6 міс?

        Відповідно до статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

       Статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

        У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше  шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді.

         З огляду на викладене, вважаємо, що за колишнім сільським головою у разі неможливості надання йому відповідної роботи (посади) на період працевлаштування зберігатиметься (крім випадку коли голова має право на призначення пенсії або йому призначена пенсія), але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував, працюючи на посаді сільського голови, що виплачуватиметься йому з відповідного місцевого бюджету.

Чи може депутат ради стати заступником сільського, селищного, міського голови?
Так, може.
Але треба мати на увазі, що:
Відповідно до частини третьої статті 51 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" заступник голови стає членом виконавчого комітету ради.
Відповідно до частини сьомої тієї ж статті того ж закону "на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови".
Відповідно до частини четвертої статті 12 того ж закону "сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради". Значить, відповідно до попередньої норми, і заступник не може бути депутатом.
Таким чином, щоб стати заступником голови, депутат має скласти свій мандат.
Хто приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад?

       Статтею 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» встановлено, що у разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію. 

       Таким чином, рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад приймається сільським, селищним, міським головою, який ініціював об’єднання.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)