Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Яка процедура призначення виборів старости, якщо перших виборів старости не проходило і обов’язки старости виконує колишній сільський голова? Які нормативно-правові документи регламентують даний процес?

        Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є посадовою особою місцевого самоврядування. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою. Староста обирається в порядку, визначеному законом. Організація і порядок проведення виборів старости визначається нормами Закону України «Про місцеві вибори».

Чи можна здійснювати фінансування у 2017 році дошкільних навчальних закладів перерозподілом освітньої субвенції на міські та сільські ради?

Відповідно до статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів:

1) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”;

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

4) вечірні (змінні) школи;

5) загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);

6) спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

Отже, освітня субвенція не може бути спрямована на оплату поточних видатків дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного Кодексу України видатки на дошкільну освіту здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Вважаємо, що використання освітньої субвенції на оплату видатків дошкільної освіти буде порушенням бюджетного законодавства і розглядатиметься відповідними органами як нецільове використання коштів.

Центр аналізу та розробки законодавства АМУ

Який механізм списання багатоквартирних будинків з балансу комунального підприємства Варвинської селищної ради, з врахуванням того, що Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 301 "Про затвердження Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків" не передбачає можливості списання будинків з балансів комунальних підприємств.

Експертами Асоціації міст України проаналізовано нормативно-правові акти, що регламентують порядок списання багатоквартирних житлових будинків в яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності. При цьому встановлено, що ні Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ні прийнятий на його виконання Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р., не передбачає прямого механізму списання багатоквартирних будинків з балансів комунальних підприємств. Оскільки комунальні підприємства, як суб’єкти процесу списання не передбачені у переліку  балансоутримувачів, визначеному Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», врегулювати цю проблему в підзаконному акті можливості вже немає.

Враховуючи необхідність вирішення проблеми по суті, нами пропонується кілька варіантів її вирішення:

1. Рішення про списання будинків (за переліком) приймається Вашою селищною радою, цим же рішенням затверджується персональний склад комісії та Положення про її діяльність. Цим рішенням також передбачається, що акт про списання багатоквартирного будинку з балансу, після підписання всіма членами комісії, передається на затвердження Варвинській селищній раді;

 2. Варвинська селищна рада приймає рішення, яким покладає на відповіде комунальне підприємство обов’язок по організації процесу списання, створенню відповідної комісії, затвердження Положення про комісію. При цьому, акти про списання багатоквартирного будинку з балансу, після підписання всіма членами комісії, передаються на затвердження Варвинській селищній раді. Фактично цей механізм ґрунтується на принципі аналогії права, і забезпечує проведення процедури списання за тим принципом, що й списання багатоквартирних будинків з балансу державних підприємств.

Враховуючи ту обставину, що у Вашій структурі відсутні виконавчі органи місцевого самоврядування – юридичні особи, на які можна покласти організацію процесу списання, ці варіанти є найбільше оптимальними на нашу думку.

Зазначаємо, що запропоновані нами  механізми ґрунтуються на тому, що саме рада є представницьким органом місцевого самоврядування, який відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

З повагою,  Центр аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України

По якій категорії (населення чи промисловість) оплачується електроенергія, використана комунальним підприємством (по статуту некомерційна організація) в сільській місцевості для постачання води (насоси), перекачку нечистот (насоси), освітлення території населеного пункту (все це технічні цілі)? Постановою НКРЕ від 10.03.99 № 309 було однозначно встановлено розмір тарифу на технічні цілі аналогічно як для населення, яке проживає в сільській місцевості. Відповідне комунальне підприємство, як некомерційне створено громадою села для об’єднання зусиль по забезпеченню водою, викачки рідких побутових відходів та нечистот. Логічно, що централізація таких зусиль населенням не повинно привести до зміни (реально значного збільшення) тарифів на використовувану для цього (а це і є технічні цілі) електричну енергію. Дякую за підтверджену нормами діючого законодавства відповідь.

Проаналізувавши Ваше запитання, Центр аналізу та розробки законодавства АМУ повідомляє наступне:

Так, Порядком застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, який був затверджений постановою НКРЕ від 10.03.1999 р. № 309, передбачався спеціальний тариф на використання електричної енергії для технічних цілей населених пунктів. Але постановою НКРЕ від 23.04.2012  № 496 вказаний Порядок визнано таким, що втратив чинність. Таким чином, на сьогодні діє Порядок застосування тарифів на електроенергію (далі - Порядок), затверджений постановою НКРЕ від 23.04.2012  № 498. Вказаний Порядок відрізняється від попереднього в частині віднесення юридичних осіб до категорії споживачів електроенергії «населення». Так п.2.1.1. Порядку передбачає, що населенню, яке розраховується з ліцензіатом за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, відпуск електричної енергії проводиться за тарифами для населення. Оскільки комунальне підприємство, яке створене відповідною сільською радою, не підпадає під дію визначення, даного Порядком, то відпуск електричної енергії для його виробничих потреб за тарифами для категорії споживачів «населення» неможливий.

 

Як встановити, чи підлягає кандидат на зайняття посади в ОМС спеціальній перевірці

Відповідно до абзацу першого частини першої «Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття ПОСАД ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЗАЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО АБО ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАНОВИЩА, та ПОСАД З ПІДВИЩЕНИМ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКОМ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171, «спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком».

П’ятим абзацом зазначеної частини названого Порядку  визначено, що ПОСАДАМИ ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЗАЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО АБО ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАНОВИЩА, є, зокрема, «посади, які частиною першою статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” віднесені до першої - третьої категорій»;

Якщо ваша посада належить до названих категорій, то ви спецперевірці підлягаєте.

Якщо посада, на зайняття якої ви претендуєте, до першої-третьої категорій не належить, то треба перевірити, чи не віднесено її до посад з підвищеним корупційним ризиком.

Щодо  ПОСАД З ПІДВИЩЕНИМ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКОМ, то останнім абзацом частини першої «Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком» передбачено, що перелік таких посад затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Такий «Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» затверджений Рішенням НАЗК від 17.06.2016 р. № 2.

Якщо посада, на яку ви претендуєете, у цьому переліку є, то спецперевірці ви підлягаєте. Якщо вона в переліку відсутня, то ви спецперевірці не підлягаєте.

Законодавчі підстави для виплати пенсій працюючим пенсіонерам ОМС

6 грудня Верховною Радою прийнято закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (проект був внесений Кабінетом Міністрів 15.09.2016 та зареєстрований за №5130), а станом на 27 грудня він був підписаний Президента України.

Зазначеним Законом змінено частину шосту статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і викладено її в наступній редакції:

 

Стаття 21. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення

...

Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах  місцевого самоврядування  та/або  державної  служби  не  менше   10   років, здійснюється у  порядку,  визначеному  законодавством  України про державну  службу. Пенсія в частині, що не перевищує розміру пенсії із  солідарної  системи,  що  призначається  відповідно  до Закону України  "Про  загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування",  виплачується  за  рахунок  коштів Пенсійного фонду України.  Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України. Тимчасово, у період по 31 грудня 2017 року, посадовим особам місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”), у період служби в органах місцевого самоврядування, пенсії призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Який строк повноважень депутатів місцевих рад ОТГ?

       Відповідно до статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

       Статтею 14 Закону України «Про місцеві вибори» передбачено, що чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.

Як слід нумерувати скликання ради ОТГ, перші вибори до якої відбулися у 2016 році?

    Відповідно до статті 1 Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» скликання всіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад) мають єдиний порядок обчислення.

    Відлік скликань представницьких органів місцевого самоврядування  (рад) розпочинається із скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням. Представницькі органи місцевого самоврядування (ради), обрані в 1994, 1998, 2002 та наступних роках, є відповідно представницькими органами місцевого самоврядування (радами) другого, третього, четвертого та наступних скликань.

    Статтею 3 вказаного Закону передбачено, що представницький орган місцевого самоврядування (рада), обраний на перших виборах, проведених у випадку, передбаченому законом, вважається представницьким органом місцевого самоврядування (радою) чергового скликання, яке відповідає скликанню всіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад).

    З огляду на викладене та враховуючи, що чергові місцеві вибори в Україні відбувалися - у березні 1990 року, у березні 1994 року, 29 березня 1998 року, 31 березня 2002 року; 26 березня 2006 року, 31 жовтня 2010 року та 25 жовтня 2015 року, у сільських, селищних, міських радах об’єднаних територіальних громад, перші вибори до яких відбулися
у 2016 році, наразі 7 скликання.

Чи можна на старосту покласти вчинення нотаріальних дій в об’єднаній територіальній громаді?

     Так, адже староста є посадовою особою місцевого самоврядування відповідно до ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Згідно з п. 1.2 Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 р. № 3306/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 р. за № 1298/20036, нотаріальні дії вчиняють посадові особи, на яких за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування покладено вчинення цих дій.

     У ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що посадова особа місцевого самоврядування - це особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

      Згідно з пп. 5 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, державна реєстрація актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад) є делегованими повноваженнями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Чи має право виконавчий комітет міської ради об’єднаної громади поставити на квартирний облік мешканця села, що входить до ОТГ? Чи можна виконкому вести окремі квартирні черги по кожному населеному пункту , що увійшов до складу ОТГ.

1. Щодо поставлення на квартирний облік
Відповідно до статті 39 Житлового кодексу Української РСР громадяни беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем проживання – виконавчим органом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради за участю громадської комісії з житлових питань, створюваної при виконавчому органі;
Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською. 
Тобто, новостворена ОТГ є єдиною адміністративно-територіальною одиницею із одним виконавчим органом ради. Тому, відповідно, виконавчий комітет ради має право ставити на квартирний облік усіх жителів територіальної громади.

2. Щодо квартирних черг в ОТГ
Оскільки ОТГ є однією адміністративно-територіальної одиницею, по всій громаді функціонує єдиний облік громадян, потребуючих поліпшення житлових умов.
Зазначаємо, що відповідно до Житлового кодексу Української РСР наявні 3 «черги»: чергове надання жилих приміщень (стаття 43), першочергове надання жилих приміщень (стаття 45), позачергове надання жилих приміщень (стаття 46). Іншого чинним законодавством не передбачено.
 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)